👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله مدیریت آموزش و پرورش و نظام آموزشی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله مدیریت آموزش و پرورش و نظام آموزشی

مقاله مدیریت آموزش و پرورش و نظام آموزشی

مدیریت آموزش و پرورش

فهرست:

مدیریت آموزش و پرورش

تعریف مدیریت آموزشی

آموزش و پرورش و اهمیت آن

هدفهای آموزش و پرورش

مفروضات مربوط به هدفها

هدفها

سازمان و مدیریت نظام آموزشی

سازمان و مدیریت

مفروضات سازمان و مدیریت نظام آموزشی

شیوه های مدیریت در نظام آموزشی

مفروضات نظریه های سنتی مدیریت

مفروضات نظریه های جدید مدیریت

منابع

-------

آموزش و پرورش جریان جامعه پذیری یا اجتماعی کردن اعضای جدید جامعه است.

جریانی که طی آن مجموعه اعتقادات، رسوم و اخلاق، هنجارهاری، ارزشها، رفتارها، دانشها، مهارتها و فنون جامعه به نسلهای جدید منتقل می شود. منظور از این تعریف آموزش و پرورش به معنای اعم است.

در این کتاب، عمدتاً به معنای اخص یا رسمی آموزش و پرورش توجه داریم. آموزش و پرورش رسمی فراگردی است که افراد به واسطه آن در وضعیتهای اجتماعی سازمان یافته، در معرض آموزش منظم دانشها، مهارتها، رفتارها و گرایشهای معینی قرار می گیرند. آموزش و پرورش رسمی از دو لحاظ اهمیت دارد.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت رشد حرکتی در دوره های پیش و پس از تولد و نوزادی پاورپوینت فصل سوم کتاب مدیریت رفتار سازمانی تألیف دکتر زهرا برومند با موضوع کاربرد رهبری پاورپوینت بررسی اثر افزودن آرد سویا روی خواص رئولوژیک خمیر و ارگانولپتیک نان گندم و بهبود اثرات منفی آن ترجمه مقاله سیستم اطلاعاتی نیروی كار بهداشتی كنیا - مدل تأثیر بر سیاست استراتژیك منابع انسانی و برنامه ریزی و مدیریت مقاله بررسی وکالت بلاعزل