👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله مدیریت دانش درس اقتصاد و مدیریت صنعتی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله مدیریت دانش درس اقتصاد و مدیریت صنعتی

مقاله مدیریت دانش درس اقتصاد و مدیریت صنعتی

مدیریت دانش

درس اقتصاد و مدیریت صنعتی

فهرست مطالب:

مفهوم دانش :

تعریف کاربردی دانش :

دانش:

دانش در عمل :

ویژگیهای دانش

ارزشها و باورها

اندوخته غنی دانش

دانش آفرینی

رالف والد و امرسون

 کسب دانش

 اصول اولیه رمزگذاری دانش

اهمیت دانش مدیریت

ارتقای دانش از طریق ابزارهای فنی

تکنولوژی اطلاعات

سیستم‌های حمایت از تصمیمات استراتژیک

دانش کسب شده به وسیله عوامل هوشمند

تعریف مدیریت

نظریه نقشهای مدیریتی

خلاقیت مدیران

مدیریت موفق و مؤثر

چگونه می توان مدیرموفق ومؤثری بود ؟

مدیریت علمی

اصول عمده مدیریت علمی

تعریف: مدیریت دانش

آغاز به کار در زمینه مدیریت دانش

شروع با فن آوری

آغاز با کیفیت/مهندسی مجدد/بهترین روشها

آغاز با یادگیری سازمانی

آغاز با تصمیم گیری

آغاز با حسابداری

راهبردهای مدیریت دانش

نقش ها و مهارت های مدیریت دانش

طرح های عملی مدیریت دانش

انواع طرحهای مدیریت دانش

عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش

کامیابی در طرح های مدیریت دانش

 عوامل مؤثر در توفیق طرح دانش

فرهنگ دانش محور

 آگاهی عمومی در زمینه مدیریت دانش

اهداف مدیریت علمی

کارایی مدیریت دانش

تصمیمات استراتژیک

اندازه شرکت و مدیریت دانش

وعده ها و چالشهای بازارهای دانش

پیامهای بازار دانش

کارکنان دانش مدار

کارکنان مدیریت دانش

مدیران پروژه های دانش

تعریف هدفهای مشخص پروژه

دسترسی به دانش و انتقال آن

محیط دانش

پیوند ارزشمند صنعت و اقتصاد

کاستی ها و آفات مدیریت دانش

منابع

👇محصولات تصادفی👇

پروژه نقشه جزئیات اجرای عایق رطوبتی کف سرویس و آشپزخانه پاورپوینت کتاب مدیریت سازمان های ورزشی تألیف دکتر سید نصرالله سجادی پاورپوینت بررسی اثر فرآیند تابش بر ماده غذایی تحقیق میراث فرهنگی و بررسی جنبه های مختلف آن پایان نامه همگام سازی تدریجی مدل ها با استفاده از تبدیلات یک طرفه در معماری مدل رانه