👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله نقش همسران در تحکیم نظام خانواده

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله نقش همسران در تحکیم نظام خانواده

مقاله نقش همسران در تحکیم نظام خانواده

نقش همسران در تحکیم نظام خانواده

آفات زندگی زناشویی وعلل وعوامل اختلافات خانواده واهمیت نظام خانواده وجایگاه ویژه ای که اسلام برای آن قایل است وتلاش وکوششی که این مکتب الهی برای تقویت وتحکیم هر چه بیشتر آن به کار برده ،بر کسی پوشیده نیست. قرآن مجید وتعالیم انسان ساز آن وهم چنین سفارشات وتاکیدات ائمه اطهار( علیهم السلام)‌ همواره مسلمانان وپیروان مکتب وحی را توصیه می فرمایند که پایه زندگی را در جهت رشد وسازندگی وتکامل روحی ومعنوی استوار سازند واز آنچه موجب اختلاف وتخریب این بنای مقدس می شود دوری کنند. ...

...

 دائم بودن نکاح

 تمکین زوجه

 قانون مدنی درماده 1107تعریف نفقه وشمول آن را اینگونه بیان می دارد :« نفقه عبارت است ازمسکن والبسه وغذا واثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد وخادم، در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء»5.

 ودرقانون اساسی هم برای کسی که استطاعت مالی دارد ونفقه همسرخودرانمی پردازد مجازات حبس درنظر گرفته شده و می گوید:«هر کس باداشتن استطاعت مالی ،نفقه زن خود را درصورت تمکین ندهدیا از تادیه نفقه سایراشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه ویک روز تاپنج ماه به حبس محکوم می نماید.»6.

....

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پروژه معماری بازار هنگ کنگ پاورپوینت تیم های مجازی در سازمان پاورپوینت پایگاه داده چند رسانه ای مقاله زندگی نامه و آثار جلال آل احمد سمینار برسی پدیده کوالنسنس در سیستم های پراکنده مایع - مایع بهم خوری