👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی گیاه باقلا به صورت لاتین

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی گیاه باقلا به صورت لاتین

بررسی منابع برای دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای کشاورزی به صورت لاتین بررسی تک تک گیاهانی که فکر می کنید برای پایان نامه مفید است و همچنین مناسب برای پرورش دهندگان این گیاهان به همراه عکس آفات و بیماری ها و روش درمان تمام نوشته جات دارای منبع می باشند

Broad bean, Vicia faba, is a leguminous plant in the family Fabaceae primarily grown for its edible beans. Broad bean is a an annual vetch reaching between 0.5–1.8 m (1.6–6 ft) tall. There are often multiple

stems originating from the base of the plant and the compound leaves are often broad, oval shaped, and come groups of 6 leaflets to a stem. The flowers are white with purple markings. Between 1 and 4 pods

develop from each flower cluster. The beans can be greenish black, brown or black in color. Vicia faba may also be referred to as bell-bean, fava bean or horsebean and originates from the Mediterranean or in

South-West Asia.

👇محصولات تصادفی👇

مقاله نقش زن در تمدن ایرانی اسلامی کاربرد فناوری اطلاعات در محیط حسابداری پایان نامه ارائه الگوریتمی جهت انتخاب رشته برای داوطلبان آزمون ریاضی وفنی با استفاده از تكنیكهای تصمیم گیری چندمعیاره بررسی ساختار فضایی و تغییرات کاربری اراضی شهر نوشهر از روند مهاجرتها برای توسعه آینده شهر بررسی رابطه عزت نفس، ابراز وجود و متغیرهای جمعیت‌شناختی با مصرف سیگار در بین دانشجویان دانشگاه علمی و کاربردی زندانهای خوزستان