👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی گیاه باقلا به صورت لاتین

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی گیاه باقلا به صورت لاتین

بررسی منابع برای دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای کشاورزی به صورت لاتین بررسی تک تک گیاهانی که فکر می کنید برای پایان نامه مفید است و همچنین مناسب برای پرورش دهندگان این گیاهان به همراه عکس آفات و بیماری ها و روش درمان تمام نوشته جات دارای منبع می باشند

Broad bean, Vicia faba, is a leguminous plant in the family Fabaceae primarily grown for its edible beans. Broad bean is a an annual vetch reaching between 0.5–1.8 m (1.6–6 ft) tall. There are often multiple

stems originating from the base of the plant and the compound leaves are often broad, oval shaped, and come groups of 6 leaflets to a stem. The flowers are white with purple markings. Between 1 and 4 pods

develop from each flower cluster. The beans can be greenish black, brown or black in color. Vicia faba may also be referred to as bell-bean, fava bean or horsebean and originates from the Mediterranean or in

South-West Asia.

👇محصولات تصادفی👇

پروژه مدل رگرسيون خطي نرمال كلاسيك، فصل چهارم مبانی اقتصاد سنجی گجراتی دانلود نمونه سوالات فنی و حرفه ای قالب بند و کفراژبند درجه 3 اسکن برگه 97/04/01 مقاله تاثیر رنگ در شهرسازی گزارش کارآموزی ذرت گزارش كارآموزی اداره دارایی