👈 فروشگاه فایل 👉

پروژه هوا اقلیم

ارتباط با ما

... دانلود ...

پروژه هوا اقلیم

دانلود پروژه هوا اقلیم

دانلود پروژه هوا اقلیم

بصورت فایل ورد و پی دی اف قابل ویرایش و آماده ارائه

فهرست مطالب و سرتیتر پاراگراف های متن فایل

*طبقه بندی اقلیمی از روش دومارتن( De Martonne)

این طبقه بندی بر مبنای شاخص خشکی (I)بنا نهاده شده است ودر آن از دما و رطوبت برای تعیین نوع اقلیم استفاده می شود. دومارتن معادله تجربی زیر را جهت تعیین نوع اقلیم یک منطقه ارائه داد:

I=P/t+10

I: شاخص خشکی

P: میانگین بارش سالانه برحسب میلی متر

T: متوسط درجه حرارت سالانه بر حسب درجه سانتی گراد

 اطلاعات دمای ماهانه:

سال       ژانویه     فوریه     مارس     آوریل     مه         ژوئن      ژولای    آگوست    سپتامبر   اکتبر      نوامبر     دسامبر

2012    1          0/4       4/7       11/2     17/5     22/7     25/6     26/2     21/4     14/7     7/3       2/5

P=12/93333

متوسط درجه حرارت سالانه: T=12/85833

 شاخص خشکی برابر است با: I

                                                                                                                             I=P/T+10=11/00583

اقلیم نیمه خشک(Semi Arid ):شاخص خشکی در این اقلیم بین 10تا20 قرار دارد (20

I≥10) .

نتیجه گیری:ازنظر دومارتن شهرستان الیگودرز اقلیم نیمه خشک دارد.

*طبقه بندی اقلیمی از روش کوپن(Coppen)

طبق روش کوپن که به پنج اقلیم شامل  E.D.C.B.A تقسیم شده است.

 

براساس داده های گرفته شده در سال 2012شهرستان الیگودرز سرد ترین ماه سال برابر با 0.5 درجه سانتی گراد می باشد پس جزء گروه Aنمی باشد  چون در این گروه میانگین دمای سردترین ماه سال بالاتر از 18درجه سانتی گراد می باشد.

 

👇محصولات تصادفی👇

بخش فشرده که در شرایط مختلف اقیانوسی و باتی متریک ترجمه مقاله الگوریتم ژنتیک تحمل‌پذیر خطا برای زمان‌بندی کارها با استفاده از تکنیک نقطه‌بررسی تحقیق نورگرایی (فتورتروپیسم ) دانلود پاورپوینت اوراق بهادار با درآمد ثابت و سهام عادی (ویژه ارائه کلاسی درسهای تصمیم گیری در مسائل مالی و مدیریت سرمایه گذاری) 6 مقاله معتبر عمران