👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه مهارت های مدیریت

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه مهارت های مدیریت

پرسشنامه مهارت های مدیریت

روایی و پایایی:

این پرسشنامه ترجمه شده از روی یک ابزار به زبان انگلیسی است که تا کنون در ایران اجرا نشده است و نیازمند اعتباریابی (سنجش روایی و پایایی است).اما Whetten روایی این پرسشنامه را مطلوب گزارش کرده و پایایی آن را طبق آلفای کرونباخ بالای 80 ذکر کرده است.

منبع:

David Whetten and Kim Cameron and Kike Woods, Developing Management skills for Europe, prentice- Hall, 2000.

 

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق کارایی سیستم بانک کشاورزی با روش تحلیل پوشش داده ها پاورپوینت طراحی داخلی(فروشگاهها رستوران و کافی شاپ خانه و هتل اداری درمانی) مقاله پایش مشتری سمینار برق انتقال ویدئو برای شبکه AD HOC سمینار نساجی بررسی رفتار حرارتی پشم و ضد آتش کردن آن