👈 فروشگاه فایل 👉

پروژه حقوقی هواپیماربایی و امنیت پرواز

ارتباط با ما

... دانلود ...

پروژه حقوقی هواپیماربایی و امنیت پرواز

پروژه حقوقی هواپیماربایی و امنیت پرواز

فهرست مطالب

چکیده

مقدّمه

فصل اوّل : کلّیّات و تعاریف

گفتار اوّل : سیر تاریخی هواپیماربایی و جرایم علیه امنیّت پرواز

گفتار دوم : تعریف هواپیماربایی و جرایم علیه امنیّت پرواز

گفتار سوم : شروع به جرم

گفتار چهارم : معاونت در جرم هواپیماربایی

گفتار پنجم : هواپیماربایی جرم مستمر

فصل دوم : ابعاد بین الملل هواپیماربایی و جرایم علیه امنیّت پرواز

گفتار اوّل : معاهدات قبل از کنوانسیون توکیو (ایران 1344 ملحق شد)

گفتار دوم : کنوانسیون توکیو 1963 راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در داخل هواپیما (در ایران در دی ماه 1350 تصویب شد)

گفتار سوم :‌کنوانسیون راجع به جلوگیری از تصرف غیر قانونی هواپیما (لاهه 1970) (ایران 1/7/50 ملحق و در 7/3/52 آن را تصویب کرد)

گفتار چهارم : کنوانسیون مونترال 1971 راجع به اقدامات غیر قانونی علیه امنیّت هواپیمایی کشوری

گفتار پنجم : سایر کنوانسیون‌های مرتبط با موضوع

فصل سوم : جرایم علیه امنیّت پرواز در قانون جزای ملّی

گفتار اوّل : جرایم مندرج در قانون هواپیمایی کشوری مصوّب 1328

گفتار دوم : جرایم مندرج در قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیّت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تاسیسات هواپیمایی مصوّب 49

گفتار سوم : قانون تشدید مجازات کبوتر پرانی مصوّب 15/3/51

گفتار چهارم : جرایم مندرج در قانون مجازات اسلامی مصوّب 75

نتیجه گیری

پیوست‌ها

فهرست منابع و مآخذ

---------

هواپیماربایی و اقدامات علیه امنیّت پرواز در اسناد بین المللی و قانون جزای ملی

سیر تاریخی هواپیماربایی و جرایم علیه امنیت پرواز

اولین حادثه هواپیماربایی در جهان در سال 1930 و در آغاز جنگ سرد بین شرق و غرب به وقوع پیوست؛ توسط چند انقلابی پرو. از این تاریخ به بعد تا 1947 هیچ هواپیماربایی دیگری رخ نداد؛ اما بعد از آن هواپیماربایی افزایش پیدا کرد.

در سال 1947 سه نفر رمانیایی هواپیمایی کشور خود را ربوده و در ترکیه فرود آمدند و در طّی 3 سال بعد 14 هواپیمایی موفّقیّت آمیز دیگر در اروپای شرقی توسط افرادی که سعی در گریختن داشتند رخ داد.

بین سال 1961 تا 1968 حدود 66 مورد هواپیماربایی به وقوع پیوست، به طور کلّی تعداد هواپیماربایی در جهان از سال 1930 تا 1981، 364 مورد در بوده که 124 مورد آن در امریکای شمالی، 103 مورد در امریکای جنوبی، 83 مورد در اروپا، 40 مورد در آسیا و 14 مورد در افریقا اتّفاق افتاده، که بیشترین هواپیماربایی در امریکای شمالی صورت گرفت.

...

👇محصولات تصادفی👇

مقاله روشهای مدیریت و موفقیت در مدیریت پاورپوینت معماری روستایی ایران پاورپوینت اصطلاحات مدیریت استراتژیک مقاله انواع احتراق و تاثیر هوای اضافی در آن تحقیق جایگاه و نقش اعتماد در روابط اجتماعی