👈 فروشگاه فایل 👉

علت گرایش دانشجویان به مصرف مواد مخدر در ایران و سایر کشورها

ارتباط با ما

... دانلود ...

علت گرایش دانشجویان به مصرف مواد مخدر در ایران و سایر کشورها

دانلود پایان نامه علت گرایش دانشجویان به مصرف مواد مخدر در ایران و سایر کشورها

علت گرایش دانشجویان به مصرف مواد مخدر در ایران و سایر کشورها

در 52 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

چكیده 

مقدمه

فصل اول

بیان مسئله

بیان هدف

اهمیت موضوع مورد مطالعه

بیان فرضیه و فرضیه ها

فصل دوم

تاریخچة مواد مخدر

انواع مواد مخدر

حشیش

كوكائین

انواع داروهای روان گردان

انواع گیاهان روان گردان

اكستاسی

عوارض مواد مخدر

عوارض داروهای روان گردان

مبادی ورودی و سیر گردش مواد مخدر در ایران

عوامل گرایش جوانان ایران به مواد مخدر

سازمان مافیا و نقش آن در بروز اعتیاد جوامع

كشورهای تولید كننده مواد مخدر

خانواده و اعتیاد

آماری از مراكز پژوهشی ترك اعتیاد

تحقیقات خارج از كشور

دیدگاه گنیزبرگ در مورد اعتیاد

تحقیقات انجام شده دیگر

دیدگاه روانكاوی

اعتیاد از دیدگاه اسلام

فصل سوم

جامعه

نمونه و روش نمونه گیری

ابزار اندازه گیری

مدل آماری

فصل چهارم

روش آماری مورد استفاده

توصیف اطلاعات در رابطه با فرضیه های صورت بندی شده

فصل پنجم

پیشنهادات

محدودیت ها

خلاصه

فهرست منابع و مآخذ

پیوست

 

 

چكیده:

موضوع:بررسی عوامل مؤثر در گرایش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر به مواد مخدر.

فرضیه

فرضیه های پژوهش عبارتند از:

1.بین اعتیاد اعضاء خانواده و گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر رابطه وجود دارد.

2.بین اعتیاد دوستان و همسالان و گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر رابطه وجود دارد.

3.بین بیكاری و گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر رابطه وجود دارد.

4.بین فراوانی مواد مخدر و گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر رابطه وجود دارد.

جامعه و نمونه:جامعه مورد نظر دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر (اعم از دختر و پسر)می باشد

و نمونه مورد نظر ما 100 نفر كه 50 نفر پسر و 50 نفر دختر می باشد.

ابزار:یك پرسشنامه 30 سؤالی شامل 5 گزینه می باشد.

 

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت بازاریابی تلفنی مبانی نظری بیودیزل، گلیسرین، منابع روغن در تغذیه طیور گزارش کاراموزی تزئینات داخلی ساختمان تحقیق بررسی ارتباط بین نیمرخ روانی و عود بیماری اعتیاد پایان نامه بررسی عملکرد خانواده و خود تمایز یافتگی در بین دانش جویان با و بدون شکست عاطفی