👈 فروشگاه فایل 👉

انواع الگوهای برنامه ریزی

ارتباط با ما

... دانلود ...

انواع الگوهای برنامه ریزی

دانلود تحقیق انواع الگوهای برنامه ریزی در 6 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

انواع الگوهای برنامه ریزی   

دانلود تحقیق انواع الگوهای برنامه ریزی   

در 6 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

بخشی از متن تحقیق:

الگوهای فنی

الگوهای غیر فنی

الگوهای حد وسط یا میانه

الگوهای رویه ای (مرحله ای) (اینکه چه مراحلی باید در برنامه ریزی درسی انجام شود)

الگوهای توصیفی (طراحان برنامه درسی باید چه کاری را انجام دهند)

الگوهای مفهومی (عناصر طراحی برنامه درسی چه چیزهایی هستند و چه ارتباطی با یکدیگر دارند)

الگوهای مفهومی: الگوهای مفهومی برنامه درسی در ایالات متحده امریکا، کانادا و بعضی کشورهای اروپایی شکل گرفته اند. در این زمینه، نظریه پردازان برنامه درسی را به عنوان یک فرایند تعاملی محسوب می کنند. آنها با ساختار نظام برنامه درسی، با زمینه و مکان فیزیکی آن و با پویایی های خود – نوسازی سر و کار دارند. به طور کلی الگوی مفهومی یک نظام مرجع برای طرح ریزی برنامه درسی می باشد. الگوهای مفهومی و برنامه درسی می باشد. الگوهای مفهومی برنامه درسی اشاره دارد به مساله چگونگی خلق موقعیت های یادگیری که رشدمستقل فرد شرکت کننده در فرایند برنامه درسی را تامین می نماید.

الگوهای مفهومی ترکیبی است از فعالیت ها در زمینه تحلیل، رشد، ارزشیابی و اعمال گوناگون.

این فعالیت ها را نمی توان به طور دقیق تقسیم بندی و یا مرحله بندی نمود.

الگوی فکورانه شواب، الگوی ساختار گرایی رسنیک و کلوپفر از حمله این الگوها هستند.

شواب مفهوم شور و بررسی را به برنامه ریزان ارائه می دهد.

 

👇محصولات تصادفی👇

مقاله مفهوم مشاركت انتخاباتی در جامعه نقش اعتیاد به مواد مخدر در فقر مقالةمعماری شهر افسوس و كتابخانة تاریخی این شهر پایان نامه مقایسه ویژگی های شخصیتی «شخصیت ضد اجتماعی و انحرافات اجتماعی در بین دانشجویان دختر و پسر» پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده