👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله تناسبات در معماری مسکونی ایران

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله تناسبات در معماری مسکونی ایران

مقاله تناسبات در معماری مسکونی ایران

تناسبات در معماری مسکونی ایران

چکیده:

در این مقاله ابتدا با تعاریف، انواع و کاربردهای مقیاس آشنا می شویم. در ادامه عناصر و اصول کلاسیک معماری ایران را بررسی می کنیم. سپس پیرامون تناسبات طلایی و انسانی در معماری صحبت می کنیم و پیمون در ایران و کن در ژاپن را معرفی می کنیم، همچنین با لوکوربوزیه و سبک کارش آشنا می شویم و در پایان گذری بر تاریخ معماری و شهرسازی ایران داریم.

نتیجه گیری

با نگرشی بر سایر سبکها و مکاتب معماری، معماری منفجر شده دوران نهضت (Modernism) بدون هویت و بدون گذشته تاریخی و ریشه فرهنگی قادر نیست که پاسخگوی باور های فرهنگی این مرز و بوم باشد و همچنین ناساختارها و ضد ساختار گونه دیکانستراکتیویستها ( Deconstraction ) برای جامعه پایبند به سنتها و میراث فرهنگی، قابل درک نیست چون هنر معماری اصیل کشورمان هیچگاه با پرخشگری نسل عصیانزده قرن حاضر همراه نشده و متانت و سنگینی بیان خود را حفظ کرده است.

پس ضرویست که معماران این عصر با شناخت، پالایش و بهره گیری مناسب از محاسنات سایر مکاتب و سبک های معماری و عجین نمودن آنها با فرهنگ خودی (نه مقلدانه)، معماری ایران را که همواره مورد توجه بوده احیاء نموده و در این برهه از زمان، معماری اصیل ایرانی را تجلی نمایند...

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق استریلیزاسیون شیر پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی مقاله مینیاتور پایان نامه بررسی تاثیر کانال های توزیع متنوع بر ارزش برند و وفاداری مصرف کنندگان بررسی میزان تحمل استرس ناشی از آینده شغلی بین دانشجویان مجرد و متاهل