👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی رابطه اشتغال زن در رضایت از زندگی زناشویی

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی رابطه اشتغال زن در رضایت از زندگی زناشویی

پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی بررسی رابطه اشتغال زن در رضایت از زندگی زناشویی در شهرستان اردبیل مقدمه اجتماع در گستره خویش متشکل از نهادهای متعدد و کوچک و بزرگی است یکی از عمده ترین نهادهای اجتماعی که جانشین ندارد خانواده است که از دیرباز همزمان با خلقت بشر به شکل ابتدایی وجود داشته است

پایان نامه  کارشناسی روانشناسی بالینی

 

بررسی رابطه اشتغال زن در رضایت از زندگی زناشویی در شهرستان اردبیل

 

 

مقدمه

 

اجتماع در گستره خویش متشکل از نهادهای متعدد و کوچک و بزرگی است. یکی از عمده ترین نهادهای اجتماعی که جانشین ندارد خانواده است که از دیرباز همزمان با خلقت بشر به شکل ابتدایی وجود داشته است.

به منظور شناخت خانواده می بایست تعریفی از آن ارائه کنیم.خانواده یک نهاد حقوقی است که بر پایه روابط ویژه ای میان حداقل یک زن و یک مرد موجودیت می یابد. زن و مرد باید با هم ارتباط ویژه ای داشته باشند که با آن زوجیت و پیوند زناشویی اطلاق می شود.(کارنگی،1383) رضایت زناشویی از جمله مفاهیمی است که در چند دهه ی اخیر مورد توجه بسیاری از روانشناسان و پژوهشگران قرار گرفته است اما از نظر قدمت تاریخی این موضوع در مباحثی که علما و فلاسفه و تربیت در گذشته داشته اند به چشم می خورند.ازدواج حاصل پیوند زناشویی زن و مرد است ازدواج و روابط زناشویی از عواملی است که میتواند بر هیجان خواهی تاثیر گذارد. سازگاری زناشویی دارای ابعاد مختلفی است :

روابط جنسی،روابط اجتماعی، اشتغال ، وضیعت مالی، مسائل مذهبی و ... .نقش دین و راهکارها آن به عنوان یک عامل مؤثر بر هیجان خواهی بسیارپر اهمیت است ، مطالعات انجام شده همه حاکی از آن است که می توان درگرو اعتقادات واعمال صالح واخلاقی پسندیده به یک آرامش روانی دست یافت وانسان معتقد را به یک انسان سر زنده وبشاش که همیشه در حال تلاش وتکاپوست در می آورد ، که همیشه در ارتباط با جامعه ی خود است و در هر زمینه فرهنگی ,اجتماعی و اقتصادی سعی بر آن دارد که با توجه به توانایی های خودش بهترین باشد ، واین خلاف عقیده ونظری است که افراد مذهبی را به عنوان انسانهای عبوس ومنزوی می شناساند که شاید ناشی از عملکرد نادرست ودیدگاه غلط بعضی از افراد مذهبی باشد که فکر کرده اند دیندار یعنی جدیت ورسمی بودن(مصدقی،1385) بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر اشتغال زنان بر رضایت از زندگی آنان می باشد .

 

فهرست مطالب

 

فصل اول

مقدمه     1

بیان مسئله            2

اهداف تحقیق        5

اهداف کلی           5

اهداف جزیی         5

اهمیت و ضرورت پژوهش    5

فرضیه تحقیق       6

تعریف عملیاتی متغیرها       6

رضایت زناشویی   6

اشتغال زن           7

فصل دوم

رضایت زناشویی   10

عوامل مؤثر در رضایت زناشویی        13

1-ابراز محبت و عشق زوجین به همدیگر          13

2-احترام به همسر  15

3-برقراری روابط اجتماعی   16

4-روابط جنسی     16

5- مسائل اقتصادی- اجتماعی 18

6- ارتباط با اقوام و اطرافیان  19

7- مسائل ارزشی عقیدتی و مذهبی      20

8- مزاج و شخصیت           21

مفهوم و هدف ازدواج           22

دلایل تمایل به ازدواج          26

خصوصیات زوجین رضامند  32

اشتغال زنان          34

اثرات اشتغال زن بر فرزندان 35

تأثیر اشتغال زن بر نقش پدر خانواده     39

تحقیقات مربوط به اشتغال زنان در داخل کشور    40

تحقیقات مربوط به اشتغال زنان در خارج از کشور            42

تحقیقات مربوط به رضایت از زندگی در داخل کشور         45

تحقیقات مربوط به رضایت از زندگی در خارج از کشور     46

فصل سوم

روش تحقیق          50

جامعه آماری         50

نمونه و روش اندازه گیری     50

روش نمونه گیری   51

ابزار پژوهش        51

روایی و اعتبار پرسشنامه      55

روش ارائه و نمره گذاری پرسشنامه     56

روش اجرا            58

فصل چهارم

یافته های توصیفی  60

یافته های استنباطی 66

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری 70

محدودیت پژوهشی  71

منابع و ضمائم       73

 

 

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت سیستم ها و فرایند بدست آوردن مواد خام و کالای ساخته شده تحقیق انواع و کاربرد فولاد ابزار مقاله مفهوم و انواع الگوریتم های هیوريستیک عربستان پیش از اسلام پژوهش بررسی فورچ آلیاژهای آلومینوم