👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی تطبیقی اخلاق و دین از دیدگاه علامه طباطبایی و کانت

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی تطبیقی اخلاق و دین از دیدگاه علامه طباطبایی و کانت

بررسی تطبیقی اخلاق و دین از دیدگاه علامه طباطبایی و کانت

بررسی تطبیقی اخلاق و دین از دیدگاه علامه طباطبایی و کانت

مقدّمه

كانت از جمله فیلسوفانی است كه اعتقاد دارد برخلاف سنّت گذشته، اخلاق استقلال ذاتی دارد و می توان آن را مستقل از دین و از طریق معیارهای عقل عملی، «بایدها» و «نبایدها»، «خوبی ها» و «بدی ها»ی اخلاقی را معلوم كرد; یعنی می توانیم از طریق عقل، نشان دهیم كه چه كاری اخلاقی است و چه كاری غیر اخلاقی. كانت در واقع، ابطالگر متافیزیك تلقّی می شود; چرا كه او متافیزیك را معرفت نمی داند; اما معتقد است: متافیزیك در عرصه اخلاقی كاربرد دارد.

كانت در امور اخلاقی هم مانند امور علمی، به عكس حكمای دیگر (و به اصطلاح به شیوه انقلاب كپرنیكی) عمل كرد; به این معنا كه پیشینیان از اثبات ذات باری و بقای نفس، نتیجه می گرفتند كه انسان مكلّف به تكالیف اخلاقی است; ولی او مكلّف بودن انسان را به تكالیف اخلاقی یقینی دانست، سپس بقای نفس و یقین به وجود پروردگار را از آن نتیجه گرفت.1بنابراین، وی به جای اینكه اخلاق را مبتنی بر دین و خدا سازد، دین و خدا را بر اخلاق مبتنی ساخت و خدا و جاودانگی نفس را بر اساس اخلاق اثبات كرد.

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT در آموزش پروژه کارافرینی واحد تولیدی آرد ستاره دینامیک سیالات در توربو ماشین ها و آزمون های کارایی توربو ماشین آموزش تهیه ترشی خانگی پاورپوینت انعقاد و لخته سازی در پساب صنعتی