👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بررسی تطبیقی مالیات بر نظام ایران در مقایسه با کشورهای اسلامی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه بررسی تطبیقی مالیات بر نظام ایران در مقایسه با کشورهای اسلامی

پایان نامه بررسی تطبیقی مالیات بر نظام ایران در مقایسه با کشورهای اسلامی

پایان نامه بررسی تطبیقی مالیات بر نظام ایران در مقایسه با کشورهای اسلامی

 

چکیده

مدیریت نظام مالیاتی یک کشور نمی تواند بدون شناخت از نظام مالیاتی حاکم ومدیریت آن به اهدافش برسد.این مقاله به شناسایی عوامل نظام مالیاتی مودیان مشاغل واولویت بندی این عوامل می پردازد.در این مقاله ویژگی های نظام مالیاتی چندین کشور مورد بررسی قرار می گیرد.استفاده از روش تحلیل مولفه های اصلی وچرخش واریماکس تعلق هر یک از متغیرها به هر یک از عوامل، تعیین شده است.درنتیجه؛سه عامل که بیشترین واریانس را داشتند، مشخص شدندکه به ترتیب اولویت عبارتند از:نخست، عدالت وکارکرد سازمان مالیاتی که متغیرهای عدالت، عدم اعتماد به مسئولین مالیاتی، شفافیت سازمان مالیاتی، نحوۀ خرج کرد مالیات، احساس مسئولیت، رشوه، ملموس نبودن خرج کرد مالیات ونوع پرداخت را در بر می گیرد؛دوم، صداقت واحساس مسئولیت مودیان که متغیرهای ندادن اطلاعات، دروغگویی، احساس افتخار از نپرداختن مالیات، احساس دین به جامعه یا یک امر خوشایند وپول زور را در بر می گیردوسوم؛ تمایل به پرداخت مالیات که متغیرهای فرار مالیاتی، چانه زنی، نپرداختن مالیات ومقاومت در پرداخت مالیات را در بر می گیرد.

در قالب تئوری های اقتصاد متعارف، مالیات اصلی ترین منبع نظام دولت هااست .در نتیجه علاوه بر آنکه ابزار تأمین هزینه های بخش عمومی است دارای آثار تخصیصی و توزیعی نیز هست. یک نقش کلیدی مالیات که در تحلیل های اقتصادی دولت جایگاه ویژه ای دارد، آثار توزیعی آن است. به همین خاطر نقش عادلانه بودن ابزار مالیات یک اصل از دو اصل اساسی آن (در کنار اصل کارآیی) می باشد. این مقاله وظیفه دارد نقش مالیات حقوق را بر نظام در ایران و مقایسه آن با چند كشور دیگر  مورد بررسی قرار دهد.

فهرست مطالب

فصل اول کلیات... 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- مبانی نظری.. 3

1-3-  اصل عمومی بودن مالیات... 5

1-4-مالیات در کشور ترکیه. 6

1-4-1-مالیات بر درآمد. 6

1-4-2-مالیات بر فروش... 6

1-4-3-مالیات بر املاك و مستغلات... 7

1-4-4-مالیات سوخت و خودرو. 7

1-4-5-نظامی جهانی.. 10

1-4-6-وظیفه ملی.. 11

1-5-نظام مالیاتی مالزی.. 11

1-5-1-مالیات ارزش افزوده 19

1-5-2-بخشودگی‌ها 19

1-5-3-مزایای پرداخت مالیات... 20

1-6-1- تغییرات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1380 نسبت به اصلاحیه اسفند ماه 1378و سنوات قبل  22

1-6-2- میزان درآمدهای مالیاتی با تولید ناخالص ملی.. 23

1-6-3- مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی.. 23

1-6-4- گستردگی پایة مالیاتی.. 27

1-6-5- ساختار نظام مالیاتی در اقتصاد ایران. 29

1-6-6- نرخ متناسب مالیاتی.. 32

1-7- ناهنجاری فرهنگ تمكین مالیاتی در لایه‌های اجتماعی ایران. 34

1-8- مالیات و انگیزه تولید. 36

1-9- اصلاح نظام مالیاتی در لایحه برنامه پنجم: 38

1-10- جایگاه مالیات بر مجموع درآمد در یک اقتصاد. 40

1-15- چالش‌های مالیاتی ایران. 44

1-11- از مشكلات دیگر  فرهنگ مالیاتی در ایران. 46

1-12-نظام مالیاتی در کشور های اسلامی.. 47

1-12-1-چالش عملکرد نظام مالیاتی کشور از جهت درآمد. 48

1-12-2-ناهنجاری فرهنگ تمکین مالیاتی در لایه‌های اجتماعی ایران. 51

1-12-3-مبنای فقهی ـ حقوقی مالیات ستانی.. 54

1-12-4-گستردگی پایة مالیاتی.. 56

1-12-5-نرخ متناسب مالیاتی.. 57

فصل دوم نتیجه گیری.. 60

2-1- نتیجه‌گیری.. 61

2-2- منابع: 62

برگ ارزشیابی پروژه 66

 

 

 

 

 

 

 

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت بررسی حوزه های آبریز و خصوصیات آنها مقاله حقوق زندانی در مقررات کیفری ایران تحقیق طراحی شبکه پایان نامه مركز تحقیقات نجوم پاورپوینت طراحی شبکه های جمع آوری فاضلاب شهری