👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله گرافن و نقش آن در نانو الکتریک

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله گرافن و نقش آن در نانو الکتریک

دانلود مقاله بررسي گرافن و نقش آن در نانو الکتریک

مقاله حاضر در 5 صفحه فشرده است که دئر حقیقت 10 صفحه می باشد در این مقاله که به صورت فایل پی دی اف است به بررسی گرافن و نقش آن در نانوالکترونیک پرداخته می شود که در رشته های فنی مانند برق و الکترونیک می تواند کاربرد داشته باشد. در ادامه به چکیده ای از بخشهای مختلف این مقاله پرداخته می شود

نقش گرافن در نانو الکتریک

چکیده:

با توجه به کاربردهای وسیع گرافن در ساخت قطعات الکترونیکی در ابعاد نانو هرگونه مطالعه و تحقیق در مورد گرافن منجر به توسعه قطعات الکترونیکی با حجم کمتر و سرعت بالاتر می گردد دراین مقاله ابتدا،ساختار گرافن و خواص عمومی آن مورد بحث قرار می گیرد.سپس خواص الکتریکی و کاربرد آن در مدارات مجتمع بیان شده و نتیجه گیری صورت می گیرد

خواص الکتریکی گرافن و کاربرد آن در مدارهای مجتمع

گرافن به عنوان یک لایه ی تک اتمی دارای خاصیت فلزی است اگـر دو لایه از گرافن روی هم قـرار گیرند ساختار ممکن است خاصیت فلزی یـا نیمه هادی پیدا کند اگر دو لایه گرافن به صورت متقارن روی هم قرار گیرند .ساختار دارای خاصیت شـبه فلزی است و شکاف انرژی آن صفر است اما اگر دو لایه نسـبت بـه یکدیگر به صورت نامتقارن قرار گیرند شکاف انرژی افزایش می یابد و گرافن دارای خاصیت نیمه هادی می گردد

...

خواص عمومی گرافن

گرافن دارای خواصی مانند تقابلیت حرک بسیار بالا پراکندگی الکترون فونون بسـیار کم، سـاختار مسطح با سازگاری بیشـتر بـا تکنولوژی CMOS پایداری حرارتی بالا در دمای 3000 کلوین ، هدایت گرمایی و اسـتحکام مکانیکی بالا، سـاختار ، Ambipolar ،حسـگر گاز ، دارای چگالی حامل 1E13 ، نویز بسیار کم ، توسعه رساناهای شـفاف کارآمد و اقتصادی جهت افزاره هـای اپتوالکترونیکی انعطاف پذیر مانند OLED ها و سلول های فوتوولتاییک آلی می باشند

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت بررسی چالش‌ها و چشم‌اندازها در فرایند یاددهی- یادگیری تعادل‌های شیمیایی پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 18 (صورتهای مالی تلفیقی و سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی) پاورپوینت شبکه مدیریت ارتباطات مقاله نگهداری شبکه فاضلاب شرح عملكرد كلی اتومبیل پراید