👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه شناخت سیستم های اطلاعات حسابداری شهرداری

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه شناخت سیستم های اطلاعات حسابداری شهرداری

پایان نامه شناخت سیستم های اطلاعات حسابداری شهرداری

پایان نامه شناخت سیستم های اطلاعات حسابداری شهرداری

 قسمتی از متن:

پس از كودتای 1299 و روی كارآمدن دولت سیدضیاءالدین طباطبایی و تسلط دولت بر تمامی امور، نخست وزیر برای رسیدن به اهدافشتصمیم گرفت نهادهای مستقلی مانند بلدیه را به دولت وابسته كند. از این رو با تدویننظامنامه‌ای در هیأت دولت در سال 1300 شمسی اداره بلدیه وابسته به دولت شد و بدینسان تحولات آن تحت تأثیر تصمیمات « قدرت سیاسی » قرار گرفت. بر اساس این نظامنامهریاست تشكیلات بلدیه تهران زیر نظر ریاست وزرا قرار گرفت و نخست وزیـر از طرف خودكفیلی را برای اداره بلدیه تعیین می‌كرد. ضمناً در همین سال ساختمان مركزی بلدیه بهمیدان سپه انتقال یافت.

با روی كارآمدن رضا خان روند تمركزگرایی دولت با شدتبیشتری دنبال شد و از همین رو دولت در 30 اردیبهشت 1309 قانون جدیدی برای تشكیلاتبلدیه تصویب كرد. متن قانون به منظور رفع مشكلات مالی دولت در زمینه امور شهریتدوین شده بود و نحوه دریافت عوارض و مالیات‌هارا برای دولت مشخص و راحت‌تر كردهبود. با وجود اینكه مطابق این قانون تشكیل انجمن بلدیه پیش‌بینی شده بود و لیكننظامنامه انجمن‌های بلدی طوری تدوین شده بود كه دست دولت در نحوه اداره آن آزادبوده و براساس اهداف دولت كار می‌كرده است.

در سال 1308 چهار شعبه بلدیه بهنام « بخش » در چهار نقطه شمال و جنوب و شرق و غرب تهران تشكیل گردید. در سال 1315شمسی تعداد بخش‌ها به هشت رسید. بعلاوه در شهرری و شمیران هم دو بخش عهده‌دار وظایفشهرداری شدند. در سال 1319 برای آنكه بخش‌های مذكور تا حدی استقلال و آزادی عملداشته باشند به چهار « برزن » كامل تبدیل گردیدند كه هر یك وظیفه شهرداری را دربرزن خود انجام می‌دادند. در سال 1325شمسی تعداد برزن‌ها به 16 افزایش یافت و اینامر تا سال 1328 ادامه یافت. با روی كار آمدن محمد‌رضا پهلوی، همچنانروال كار شهرداری ( تا سال 1328 ) به همان شكل سابق    ادامه یافت [ و به دلیلمشكلاتی كه در سطح شهرها وجود داشت و اینكه مردم نقش چندانی در امور شهری نداشتنددولت تصمیم گرفت مجدداً انجمن‌های شهری را فعال كند ولیكن به تشكیل انجمن‌های شهریبا یك دیدگاه قدرت‌گرایانه و از بالا نگاه می‌شد، هدف این بود كه در عین اینكهانجمن‌های شهری تشكیل می‌شد قدرت دولت هم تثبیت شود به همین دلیل در این قانون قدرتزیادی به انجمن‌های شهر و شهرداری‌ها داده نشد و عملاً ویژگی‌های یك نظام تمركز‌گرادر آن   لحاظ شده بود.

از دهه 1330 به بعد با تغییراتی كه در شرح وظایف و سیستماداری شهرداری‌ها به وجود آمد این نهاد به شكل و هیأت امروزیش نزدیك‌ترشد.

در دوره سلطنت رضاخان، تأسیس شهرداری ها تسریع یافت، به طوری كه تا پایان سلطنت وی، بالغ بر 136 شهرداری تأسیس شد. شهرداری ها در این دوره ، سازمانی كاملاً دولتی بودند. در سال 1309 ، قانون بلدیه لغو شد و قانون جدیدی تصویب شد كه به موجب آن تأكید بر وابستگی انحصاری شهرداریها از حیث مالی و به تبع آن اداری و اجرایی به دولت و بودجه ملی ـ دولتی بود.

در دوران سلطنت پهلوی دوم نیز تغییراتی در قوانین اداره شهرها به وجود آمد. در سال 1328 قانون جدیدی تصویب شد كه در شرایط تعیین شهردار، حقوق و مزایای او و همچنین واگذاری برخی اختیارات تازه به انجمنهای شهر تغییراتی ایجاد شده بود . در سال 1331 در لایحه الحاقی به قانون سال 1328، اختیارات انجمنهای شهر و قدرت مردم افزایش یافت.

از سال 1332 به بعد، بنا به دلایل سیاسی، تغییراتی در قانون سال 1331 ایجاد شد كه در نهایت منجر به كاهش قدرت مردم شد. علاوه بر این، در دوران قبل از انقلاب، دو قانون نوسازی و عمران شهری و تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب شد كه به موجب ماده 7 قانون اخیر، شهرداری ها مكلف به اجرای مصوبات این شورا بودند.

در مجموع، در فاصله سالهای 1358 تا سال 1375، تعداد 167 شهرداری جدید در كشور تأسیس شده است. در سال 1375 تعداد شهرداریهای كشور به 650 شهرداری رسید.

از ابتدای تاسیس شهرداری تاكنون (آبان 1389 ) تعداد 1113 شهرداری در كشور تاسیس و راه اندازی شده است.

از زمانی که تهران به صورت پایتخت سلسله قاجاریه در آمد افزون بر روش‌های سنتی که از دیرباز وجود داشت، حاکمان و کلانتران شهر نیز وظایفی بر عهده گرفتند که بخشی از آنها چون نظافت معابر و میاه و جلوگیری از تجاوز و نیرنگ در کسب و تخلفات دیگر در زمره تکالیف کنونی شهرداری‌‌ها قرار گرفت. در دوره ناصرالدین شاه نهاد حسبه که ریشه‌‌های تاریخی و دینی داشت به گونه ای زنده شد و با عنوان اداره احتسابیه گاه مستقل و زمانی منظم به نظمیه بی آن که وظایف آن دقیقاً روشن و تفکیک یافته از دیگر وظایف شهری باشد موظف به انجام اموری شد که در دورۀ بعد از مشروطیت نسبتا سامان بیشتری یافت. البته در پیدایش این نهاد نیز اثرات خارجیان خاصه پس از مسافرتهای ناصرالدین شاه و مظفر الدین شاه به اروپا مشهود گردیده است. اقامت سفیران و نمایندگان خارجی در تهران آن روزگار دولت را نسبت به برپایی چنین نهادی مصمم‌تر کرد. در دوره ناصرالدین شاه نخستین وظیفه‌دار نهاد احتسابیه میرزا محمود خان کاشانی (عموی فرخ خان امین‌الدوله غفاری) با لقب احتساب آقاسی و بعد احتساب الملک بود. و پس از وی تا پایان جنبش مشروطیت خاصه پس از توسعه تهران چند تن دیگر نیز به همین لقب مفتخر شدند.

پس از فتح تهران توسط مشروطه خواهان، به واسطه آشنایی‌‌هایی که با اصول تقسیم کار و روند اداره شهر در جوامع غربی داشتند تصمیم گرفتند طبق ضوابط خاصی به ساماندهی اوضاع شهر تهران بپردازند و در راستای آن تصمیم به جای میرزا عباس خان مهندس باشی که در دروه سلطنت ناصرالدین شاه توسط وی برای اداره تهران تعیین شده و به دلیل دخالت‌های شاه و اطرافیانش عملاً نتوانسته بود کار چندان چشمگیر و قابل اعتنایی انجام دهد کسی را به ریاست شهر منصوب کنند و اجرای امور شهری را به عهده وی بگذارند که مسوولیت‌هایش مشخص باشد و آنها را بر اساس اختیاراتی مشخص و از پیش تعیین شده انجام بدهد و همان تفکر مقدمه تاسیس تشکیلاتی با عنوان بلدیه شد. به عبارت بهتر طرح ایجاد سازمان بلدیه پس از استعفای میرزا نصرالله خان مشیرالدوله به عنوان رئیس نخستین کابینه قانونی و مطابق این خواست مجلس که وزیران باید مسئول و در برابر دولت جوابگو باشند در تاریخ 29 اسفند سال 1285 ه.ق در مجلس اول مطرح شد. هدف اولیه از تاسیس بلدیه حفظ منافع شهرها و برآورده کردن حوایج شهرنشینان مثل اداره کردن اموال منقول و غیر منقول نگهداشت سرمایه‌‌های متعلق به شهر ایجاد تسهیلاتی برای دسترسی آسان مردم به مواد غذایی، تمییز نگه داشتن کوچه‌‌ها، میدان‌ها و خیابان‌ها و ...

بر اساس مصوبه مجلس محمدخان قاجار دولو ماموریت یافت تا نظامنامه بلدیه را تدوین کند و او جزوه‌ای در خصوص وظایف بلدیه و مامورانش و همچنین محدوده فعالیت و اختیارات آنها تنظیم کرد که به نظامنامه بلدیه معروف شد و مشتمل بر پنج فصل و 108 ماده بود. این قانون که ترجمه و اقتباس از قوانین شهرداری‌‌های فرانسه و بلژیک بود بعدها پایه و اساس شکل گیری شهرداری در تهران شد. این نظامنامه در بیستم ربیع‌الثانی سال 1325 قمری به تصویب نمایندگان مجلس رسید و نامگذاری بسیاری از خیابانها و کوچه‌‌های شهر و حتی شماره گذاری خانه‌‌ها و دکانها را به دنبال داشت و گفته می‌شود تامین روشنایی چند خیابان شهر در شب‌‌ها و رساندن آب آشامیدنی به خانه‌‌ها با گاری‌‌های بشکه دار، نظافت و آب پاشی خیابانها نیز از همان زمان و توسط خود محمد خان قاجار دولو شروع شد.

فهرست مطالب

عنوان ..............................................................................................................................صفحه

بخش اول تاریخچه تاسیس و تحولات.. 7

تاریخچه تأسیس شهرداری در ایران و شهرداران تهران. 7

چارت سازمانی شهرداری.. 13

وظائف شهرداری.. 14

وظایف فعلی شهرداریها در ایران. 14

اهداف شهرداری.. 17

وظایف قسمت های مختلف سازمان. 21

حوزه شهردار. 21

مدیریت ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات.. 21

مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل. 22

حراست.. 23

مدیریت حقوقی و قراردادها 23

دبیرخانه شورای اسلامی شهر. 24

معاونت خدمات شهری.. 24

مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری.. 25

مدیریت بهسازی و زیباسازی محیط.. 26

معاونت اداری و مالی.. 26

مدیریت امور اداری.. 27

مدیریت امور مالی.. 28

مدیریت درآمد و املاك.. 29

معاونت برنامه‌ریزی و توسعه. 30

معاونت شهرسازی و معماری.. 30

دبیرخانه كمیسیون ماده صد. 31

مدیریت زیباسازی و طراحی شهری.. 31

مدیریت هماهنگی و نظارت بر ساخت و سازها 32

معاونت فنی و عمرانی.. 33

مدیریت امور عمرانی.. 34

مدیریت فنی و امور نظارت بر پیمانها 34

معاونت فرهنگی و اجتماعی.. 35

مدیریت فرهنگی و اجتماعی.. 36

مدیریت امور اجتماعی و مشاركت‌های همگانی.. 36

معاونت حمل و نقل و ترافیك... 37

مدیر منطقه. 38

اداره امور اداری و مالی و درآمد منطقه. 39

اداره شهرسازی و معماری منطقه. 39

اداره فنی و عمرانی منطقه. 40

اداره خدمات شهری منطقه. 40

ناحیه شهرداری.. 41

روش حسـابداری.. 42

1- روش نگهـداری حسـاب.. 42

2- حسـاب اختصـاصـی.. 43

بـودجـه. 43

تهیـه و تنظیـم بودجه. 43

تصویب بودجه : 44

اجـرای بودجـه : 44

تفــریغ‎ بودجـه : 45

طبقـه بندی بودجـه: 45

سال مالی.. 46

حسابهای عمومی ( با مانده بدهكــار): 46

مطالبـات از حسـاب مخصـوص : 47

درآمـدهای پیش بینی شـده: 47

پیش پرداختهـا : 47

بانك... 48

صنـدوق : 49

پیش پرداخت و علی الحسـاب : 50

تعریف تنخواه گــردان : 51

انواع تنخواه گــردان : 51

تنخواه گـردان حسابداری : 52

واگذاری تنخواه گردان حسابداری.. 52

پرداخت سایر هزینه ها 55

كاهش یا افزایش تنخواه گردان حسابداری.. 55

واریز تنخواه گردان حسابداری.. 56

تنخواه گردان پرداخت.. 56

طبقه بندی عملیات.. 58

وام دریافتی و سایر منابع اعتبــار: 62

طریقه ثبت عملیات وام های پرداختنی در دفتر حسابداری: 63

 

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت اوراق بهادار تعدیل كننده‌های رابطه بین آموزش مادر و تماشای تلویزیون توسط بچه‌ها 26 ص مقاله مواد توهم زا و قرص اکستازی سمینار برق بررسی روشهای كنترل پدیده سرج در كمپرسورها پایان نامه بررسی تجزیه و تحلیل 4 نرم افزار مخرب(ویروس- تروجان )