👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق درباره خلاقیت

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق درباره خلاقیت

تحقیق درباره خلاقیت

تحقیق درباره خلاقیت

خلاقیت چیست ؟

خلاقیت برحسب فرایندتولید،شخص ابتكاركیفیت بالا وتولیدی ناب (در فرایندی بین فردی ودرون فردی )نیز تعریف شده است در پرورش خلاقیت كودكان ، باید برمفهوم فرآیند ، كه همان رشد وپرورش اندیشه های ابتكاری است ، تأكید كرد . زیرا ابتكار اساس توان خلاق محسوب می شود .وقتی می خواهیم بفهمیم كه منظور ازفرآیند چیست ، بهتر این است كه ابتدا همان طور كه گیلفورد بیان كرده است ، بین تفكر همگرا وتفكر واگرا تفاوت قایل شویم .مسائل مربوط به تفكر همگرا غالباً یك جواب درست دارند ؛درحالیكه مسائل مربوط به تفكر واگرا مستلزم ارائه راه حلهای متعدد به همت حل كننده است كه البته باید خیلی نو وبدیع ،باكیفیت بالا وقابل اجرا باشد .

برای این كه درك درستی ازخلاقیت كودكان به دست آوریم باید خلاقیت را ازهوش تمیز دهیم، وارد ،اظهارات نگران كننده ای درباره این كه آیا باید خلاقیت كودكان را ازسایر توانایی های شناختی آنان تمیز داد ، بیان كرده است.

مطالعات اخیرنشان می دهد كه عناصرخلاقیت،با هوش تفاوت واقعی دارند . اصطلاح "سرآمد"غالبا برای نشان دادن افراد دارای هوش بهربالا بكار می رود .اما والاچ اعتقاد دارد كه هوش وخلاقیت مستقل ازهم اند وكودكان بسیار خلاق هم می توانند باهوش باشند وهم نباشند.

خلاقیت ازحدی كه توصیف شد فراتر می رود وبا قریحه های موسیقیایی وهنری نیز ارتباط پیدا می كند.ازاین منظر قریحه یعنی دارا بودن درجه عالی از مهارت های فنی فردی كه دریك زمینه تخصص یافته است ، بنابراین یك هنرمند می تواند بطور شگفت انگیزی صاحب مهارت های فنی باشد ؛ اما ممكن است درایجاد هیجان ازطریق یك تابلو نقاشی موفق نباشد .خوب است كه بدانیم خلاقیت براساس شواهد موجود فقط درقالب موسیقی هنر ، یا نویسندگی ظاهر نمی شود ؛بلكه درتمام فضای آموزشی ، علمی ، اجتماعی وسایر حوزه ها قابل رؤیت است .اكثر ابزارهای اندازه‌گیری خلاقیت به سنجش سیالی اندیشه می پردازند . تكالیف مربوط به سیالی اندیشه نیازمند آن است كه كودكان برای پاسخ به یك مسأله خاص ، پاسخ های زیادی بدهند ؛ نظیر آنچه درتكنیك یورش مغزی انجام می شود.به طور كلی سیالی اندیشه شاخص مهمی در فرآیند خلاقیت تلقی می شود.امكان دارد درتكالیف یورش مغزی پاسخ های كودكان عادی یا ابتكاری باشد ؛ ولی با ادامه كار ، توان خلاقه كودكان افزایش می یابد .به این ترتیب وقتی ازكودك 4ساله ای می خواهیم كه تمام چیزهای قرمز رنگ رانام ببرد،درمی یابیم كه او نه تنها قادر است واگن‌ها ، ماشین هاومیوه ها رانام ببرد؛ بلكه به آبله مرغان ودست سرمازده نیز اشاره خواهد كرد.

👇محصولات تصادفی👇

مقاله اصول فقه تاریخچه و جایگاه آن در ایران مقاله جوشكاری سمینار برق مبدل های آنالوگ به دیجیتال كم توان، سریع و با دقت بالا پایان نامه آسیب شناسی و جرم شناسی بزهكاری زنان و درمان پرسشنامه مدیریت دانش (کنراد و نیومن)