👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق تغییرات آب و هوایی با تاکید بر نقش انسان

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق تغییرات آب و هوایی با تاکید بر نقش انسان

تحقیق تغییرات آب و هوایی با تاکید بر نقش انسان

نظری بر تغییرات آب و هوا (با تاکید بر نقش انسان)

فهرست مطالب:

مقدمه

تئوری دی اکسید کربن

تئوری گرد و غبار آتش فشانی

انتشار گازهای گلخانه ای

آلودگی حرارتی

پوشش گیاهی و ضریب انعکاسی

کاهش انتشار گازهای گلخانه ای

نقش رعد و برق در آلودگی هوا

نگرشی در دقت روابط متداول در محاسبه زاویه میل خورشید

تغییرات آب و هوای کره زمین

مطالعه تغییرات آب و هوایی در مقیاس تاریخی :

منابع

-----------------

در این مقاله ابتدا تئوری های جهت تشریح آب و هوای قرون اخیر و همین طور آب و هواهای آینده عنوان شده که از جمله این تئوری های که بر مبنای تغییر ترکیبات اتمسفری استوارند می توان به تئوری دی اکسید کربن و تئوری گرد و غبار و آتش فشانی اشاره نمود که به تفضیل توضیح داده می شوند.

همچنین به نقش اساسی که امروزه انسان با توجه به افزایش جمعیت و پیشرفت تکنولوژی در تغییر اقلیم ایجاد می کند پرداخته و موارد زیر به عنوان تأثیر انسان بر آب وهوای جهان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

1- انتشار گازهای مختلف از منابع صنعتی و کشاورزی مثل دی اکسید کربن، متان، کلروفلوئور کربن و ...

2- تولید هوا و یزه  ها

3- آلودگی حرارتی

4- تغییر در ضریب انعکاس زمین

...

👇محصولات تصادفی👇

مقاله سیستم حفاظتی مدیریتی خانه های هوشمند BMS تحقیق برای درس پوشش دادن فلزات پوششهای تبدیلی تحقیق انگیزش در كلاس درس مقاله تحلیلی پیرامون پدیده اعتیاد تحقیق احیای نوزاد