👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه تبدیل کنتور الکترومغناطیسی به کنتور دیجیتالی اعتباری

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه تبدیل کنتور الکترومغناطیسی به کنتور دیجیتالی اعتباری

پایان نامه تبدیل کنتور الکترومغناطیسی به کنتور دیجیتالی اعتباری

پایان نامه تبدیل کنتور الکترومغناطیسی به کنتور دیجیتالی اعتباری

مقدمه:

درکنتورهای الکترومغناطیسی ودیجیتالی مورد استفاده درکشور٬ مشترکین پس ازمصرف برق٬هزینه پرداخت می کنند.قطع برق مشترکین به دلیل نپرداختن هزینه مستلزم حضور مامور شرکت برق در محل٬وپرداخت هزینه وصل مجدد توسط مشترک می باشد.

عدم پرداخت هزینه برق مصرفی توسط بعضی از مشترکین شرکت برق را برآن داشت تا سعی به دریافت هزینه قبل از مصرف کند.پروژه تبدیل کنتور الکترومغناطیسی به کنتور دیجیتالی اعتباری گامی است به سوی پیشبرد این هدف.

اساس كار دستگاههای اندازه‌گیری:

اساس كاركلیه دستگاههای اندازه‌گیری عقربه‌ائی براساس تأثیرمیدان روی سیم حامل جریان است كه مكانیسم آنها با هم فرق دارد. دردستگاه اندازه‌گیری با قاب گردان كه در داخل میدان قرار گرفته دراثر عبورجریان(به نسبت جریان ورودی) عقربه حركت خواهد نمود و برای اینكه با سرعت حركت نكند از یك خفه كن استفاده می ‌شود بنام آمپر یا دمفینگ.

نامگذاری دستگاه ها با توجه به مکانیزم آنها می باشد .مثلا اندکسیونی٬ قاب گردان٬ حرارتی٬ دینامیکی... که از شرح جزئیات دستگاهها صرفنظر می شود.

فهرست:   

       – مقدمه....................................................................................................2

فصل اول :

        – اساس كاردستگاههای اندازه‌گیری ......…………….…......………........…….... 3      

        – اساس کارکنتورالقایی تکفاز..........................................................................5

فصل دوم :

–آشنایی با میکروکنترلرهای AVR .................................................................6

       – مشخصات میکروکنترلرATmega16...........................................................9

–       مشخصات میکروکنترلرATmega8...........................................................11

فصل سوم :

EEPROM –       های خانواده AT24CXX..........................................................13

 –       ارتباط سریال دو سیمه I2C) یا (TWI...........................................................15

       – صفحه کلید ماتریسی ................................................................................16

فصل چهارم :

       – برنامه نرم افزاری شارژر.........................................................................17

       – طرح شماتیک سخت افزارشارژر................................................................25

       – برنامه نرم افزاری کنتور..........................................................................26

       – طرح شماتیک سخت افزارکنتور..................................................................31

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری و پیشینه پژوهش سازگاری زناشویی ( فصل دوم پایان نامه ) پایان نامه بررسی افزایش راندمان توربین های گازی توسط سیستم مدیا پروژه کارآفرینی تراشکاری و قالب سازی قطعه سازی و ماشین کاری خودرو گزارش کاراموزی مراحل اجرای كار ساختمانی طرح توجیهی پوشال كولرباظرفیت 690 تن در سال