👈 فروشگاه فایل 👉

کارآفرینی تولید صندلی پلاستیکی

ارتباط با ما

... دانلود ...

کارآفرینی تولید صندلی پلاستیکی

کارآفرینی تولید صندلی پلاستیکی

کارآفرینی تولید صندلی پلاستیکی

پایان‌نامه تحصیلی

«پروژه کارآفرینی»

دوره کاردانی

رشته مکانیک خودرو

مقدمه:

یکی از مهم‌ترین روش‌های رایج برای شکل‌دهی پلاستیک‌ها قالب‌ریزی تزریقی است. امروزه خانه، دفتر کار و کارخانه شامل انواع وسایلی است که به روش قالب‌ریزی تزریقی ساخته شده است. قالب‌ریزی تزریقی یکی از روش‌های متالوژی و ریخته‌گری می‌‌باشد. هنر ریخته‌‌گری و قالب‌ریزی تزریقی مواد پلاستیکی هنری است دیرین و کهن و اولین دستگاه‌های پیشرفته آن در سال 1872 ساخته شد. بسیاری از صندلی‌های پلاستیکی به روش قالب‌گیری تزریقی ساخته می‌شوند در این پروژه سعی شده است که صندلی پلاستیکی به روش قالب‌گیری تزریقی ساخته شود.

 فهرست مطالب

 

عنوان .............................................................................................................. صفحه

 

فصل اول- کلیات تحقیق

 

1-1) مشخصات متقاضیان طرح ..................................................................................................... 10

 

2-1) معرفی اجمالی پروژه .............................................................................................................. 11

 

3-1) معرفی محصول ........................................................................................................................ 11

 

4-1) سوابق تولید .............................................................................................................................. 12

 

5-1) مصرف‌کنندگان ........................................................................................................................ 13

 

6-1) موارد کاربرد ............................................................................................................................... 13

 

7-1) بررسی نیاز جامعه به محصول ............................................................................................. 13

 

فصل دوم: طراحی تولید

 

1-2) فرایند تولید .............................................................................................................................. 15

 

2-2) نمودار فرآیند تولید ................................................................................................................ 21

 

3-2) ابزار و ماشین‌آلات موردنیاز و منابع تأمین آن ................................................................ 22

 

4-2) طرح استقرار ماشین‌آلات ...................................................................................................... 24

 

5-2) مواد اولیه و منابع تأمین آن ................................................................................................. 25

 

6-2) ظرفیت تولید ............................................................................................................................ 25

 

7-2) برنامه زمان‌بندی اجرای طرح ............................................................................................... 26

 

8-2) جایابی و محل اجرای طرح ................................................................................................... 30

 

فصل سوم: بررسی اقتصادی طرح

 

1-3) نیروی انسانی موردنیاز ........................................................................................................... 32

 

2-3) شرح وظایف پرسنل ................................................................................................................ 32

 

3-3) حقوق و دستمزد ..................................................................................................................... 34

 

4-3) سازماندهی نیروی انسانی ...................................................................................................... 35

 

فصل چهارم: زمین و ساختمان‌های موردنیاز

 

1-4) زمین موردنیاز طرح ................................................................................................................ 37

 

2-4) ساختمان‌های تولید ................................................................................................................ 37

 

عنوان .............................................................................................................. صفحه

 

3-4) ساختمان‌های خدمات اداری و پشتیبانی ......................................................................... 37

 

4-4) هزینه ساختمان‌سازی و محوطه‌سازی ............................................................................... 39

 

5-4) پلان طرح ..................................................................................................................................  42

 

فصل پنجم: انرژی و تأسیسات

 

1-5) انرژی برق .................................................................................................................................. 43

 

2-5) انرژی آب ................................................................................................................................... 44

 

3-5) سوخت ....................................................................................................................................... 45

 

4-5) تأسیسات حرارتی .................................................................................................................... 45

 

5-5) تأسیسات برودتی ..................................................................................................................... 45

 

6-5) ارتباطات ..................................................................................................................................... 45

 

7-6) تأسیسات تهیه و اطفاء حریق .............................................................................................. 46

 

8-5) وسایل حمل و نقل .................................................................................................................. 47

 

فصل ششم: محاسبات مالی طرح

 

1-6) سرمایه کل و منابع تأمین آن .............................................................................................. 49

 

2-6) محاسبه سرمایه ثابت طرح .................................................................................................... 49

 

3-6) محاسبه هزینه تولید سالیانه ................................................................................................ 51

 

4-6) محاسبه هزینه مواد اولیه ...................................................................................................... 52

 

5-6) محاسبه هزینه مواد اولیه ...................................................................................................... 56

 

6-6) محاسبه قیمت تمام شده محصول ...................................................................................... 57

 

7-6) محاسبه قیمت فروش محصول ............................................................................................ 58

 

8-6) محاسبه سود ناخالص تولید .................................................................................................. 58

 

9-6) محاسبه سود خالص ................................................................................................................ 58

 

10-6) محاسبه در برگشت سرمایه ............................................................................................... 59

 

11-6) توجیه اقتصادی طرح ........................................................................................................... 59

 

منابع و مآخذ ....................................................................................................................................... 60

 

 

فهرست جداول

 

عنوان ..............................................................................................................  صفحه

 

جدول (1-1) مشخصات متقاضیان طرح ...................................................................................... 10

 

جدول (1-2) ابزارآلات و ماشین‌آلات موردنیاز طرح و هزینه تأمین آنها ........................... 25

 

جدول (2-2) ظرفیت تولید ............................................................................................................. 26

 

جدوا (6-2) جایابی و محل اجرای طرح ...................................................................................... 30

 

جدول (1-3) مشخصات نیروی انسانی ......................................................................................... 32

 

جدول (2-3) حقوق و دستمزد ...................................................................................................... 34

 

جدول (1-4) زمین موردنیاز ........................................................................................................... 37

 

جدول (2-4) ساختمان واحد تولید .............................................................................................. 38

 

جدول (3-4) هزینه ساختمان‌سازی ............................................................................................. 39

 

جدول (4-4) محاسبه هزینه محوطه‌سازی ................................................................................. 40

 

جدول (1-5 ) محاسبه مصرف برق دستگاه‌های تولیدی ........................................................ 43

 

جدول (2-5) محاسبه برق واحد .................................................................................................... 44

 

جدول (3-5) انرژی سوخت مصرفی ............................................................................................. 45

 

جدول (4-5) تأسیسات حرارتی ..................................................................................................... 45

 

جدول (5-5) هزینه‌های سرمایه‌ای تأسیسات و انرژی ............................................................ 46

 

جدول (6-5) هزینه‌های مصرفی انرژی ........................................................................................ 47

 

جدول (7-5) هزینه حمل و نقل ................................................................................................... 47

 

جدول (1-6) سرمایه گذاری کل طرح ......................................................................................... 49

 

جدول (2-6) محاسبه سرمایه ثابت ............................................................................................... 51

 

جدول (3-6) هزینه‌های قبل از بهره‌ب‌رداری ............................................................................. 51

 

جدول (4-6) برآورد سرمایه در گردش ........................................................................................ 53

 

جدول (5-6) هزینه تولید سالیانه طرح ....................................................................................... 54

 

جدول (6-6) هزینه تعمیر و نگهداری .......................................................................................... 56

 

جدول (7-6) هزینه استهلاک ........................................................................................................ 56

 

جدول (8-6) هزینه ثابت و متغیر ................................................................................................. 57

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق اهمیت بلوغ مقاله پاورپوینت ابزارهای راه اندازی اینترنت ،اینترانت،اكسترانت پایان نامه بررسی تأثیر گزارشات حسابرسی بر قیمت سهام شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران گزارش كارآموزی طراحی فرایند تولید پایان نامه بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش بینی بازده سهام