👈 فروشگاه فایل 👉

کارآفرینی طرح آرایشگاه زنانه

ارتباط با ما

... دانلود ...

کارآفرینی طرح آرایشگاه زنانه

کارآفرینی طرح آرایشگاه زنانه

کارآفرینی طرح آرایشگاه زنانه

 

فهرست مطالب:

 

 

شناسنامه طرح.................................................................................................................................................

 

بخش اول- مشخصات و سوابق متقاضی:

 

مشخصات متقاضی..........................................................................................................................................

سوابق علمی و عملی.......................................................................................................................................

 

بخش دوم- بررسی فنی:

 

1- كلیات و معرفی طرح.................................................................................................................................

2- شرح فر آیند...............................................................................................................................................

3- مجوزات قانونی..........................................................................................................................................

4- معرفی محصولات/ خدمات........................................................................................................................

5- معرفی و ویژگی های محصولات................................................................................................................

6- میزان و آمار تولید/ خدمات........................................................................................................................

7- میزان و نوع مواد اولیه................................................................................................................................

8- معرفی و ویژگی های محل اجرای طرح......................................................................................................

9- میزان وتخصص نیروی انسانی مورد نیاز.....................................................................................................

10- فهرست ماشین آلات و تجهیزات..............................................................................................................

11- تاسیسات وانرژی......................................................................................................................................

12- برنامه زمانبندی اجرای طرح.....................................................................................................................

 

بخش سوم- بررسی اقتصادی بازار:

 

1- مشتریان و بازارهای هدف...........................................................................................................................

2- نحوه توزیع و فروش محصولات/ خدمات..................................................................................................

3- میزان عرضه و تقاضا/ سهم بازار................................................................................................................

4- قیمت فروش.............................................................................................................................................

5- نحوه خرید مواد اولیه................................................................................................................................

6- بررسی بازار..............................................................................................................................................

 

 

 

بخش چهارم- بررسی مالی:

 

1- سرمایه گذاری ثابت طرح...........................................................................................................................

2- هزینه های جاری.......................................................................................................................................

3- هزینه های ثابت و متغیر.............................................................................................................................

4- سرمایه در گردش.......................................................................................................................................

5- هزینه استهلاك و تعمیر و نگهداری.............................................................................................................

6- سرمایه گذاری كل......................................................................................................................................

7- نحوه تامین منابع مالی.................................................................................................................................

8- پیش بینی سود و زیان.................................................................................................................................

 

بخش پنجم- شاخصهای مالی:

 

1- در صد فروش در نققطه سر بسر.................................................................................................................

2- نرخ بازگشت سرمایه..................................................................................................................................

3- دوره بازگشت سرمایه................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

شناسنامه طرح

مشخصات مجری ؛

مجری:خانم

نوع مجوز:-سازمان فنی و حرفه ای

نوع طرح:آرایشگاه زنانه

مشخصات اعضای حقوقی ؛

مدیر عامل:-

رئیس هیات مدیره:-

نائب رئیس هیات مدیره:-

خدمات ؛

آرایش زنان

زمین و ساختمان ؛

مساحت زمین:50متر مربع

سطح زیر بنا:50متر مربع

تعداد كاركنان ؛

جمع:3نفر

 

نحوه تامین مواد اولیه و میزان آن ؛

به طور مستقیم از بازار

هزینه های ثابت و متغیر ؛

هزینه های ثابت:

هزینه های متغیر:

كل هزینه های سالانه:

 

تاسیسات و انرژی ؛

توان برق:در حد متعارف

نوع سوخت:گاز و برق

میزان مصرف روزانه سوخت:در حد متعارف

 

سرمایه گذاری طرح ؛

سرمایه ثابت:

سرمایه در گردش:

سرمایه كل:

نحوه تامین منابع ؛

سرمایه گذاری متقاضی:

میزان تسهیلات مورد نیاز

شاخصهای مالی و اقتصادی طرح ؛

درصد نقطه فروش در نقطه سربسر:

میزان اشتغال طرح ؛

مستقیم:3 نفر

آدرس محل اجرای طرح : استان خراسان رضوی-شهرستان مشهد

تلفنهای ضروری تماس :

هدف از اجراء طرح :

تاسیس آرایشگاه زنانه

👇محصولات تصادفی👇

ترجمه مقاله مشخصه عملیاتی تطایقی به منظور بهبود پایداری عملیاتی حفاظت دیفرانسیلی (تفاضلی) درصدی تحقیق پیشرفت های اخیر میكروفیلتراسیون در صنعت شیر و مقایسه با باكتوفوكاسیون پایان نامه بررسی تطبیقی بزه آدم ربایی در حقوق کیفری ایران و لبنان مقاله بررسی امور مربوط به روابط کار پایان نامه ویندوز سرور 2003