👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت مدیریت مالی 1

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت مدیریت مالی 1

پاورپوینت مدیریت مالی 1

پاورپوینت مدیریت مالی 1

دانشگاه پیام نور

دانشجو باید بتواند پس از مشاهده این برنامه ها:

1 - مدیریت مالی را تعریف نماید.

2 - اهداف مدیریت مالی را برشمارد.

3 – مفهوم و نحوه محاسبه ارزش زمانی پول را بداند.

4 - نحوه محاسبه ارزش انواع مختلف اوراق بهادار را بداند.

5 -  مفهوم و نحوه محاسبه هزینه سرمایه را بداند.

6 -  مفاهیم و روشهای بودجه بندی سرمایه ای را بداند.

7 -  ارتباط تصمیمهای مالی و ساختار سرمایه را بداند.

8 -  نحوه تجزیه و تحلیل صورتهای مالی را بداند.

9 -  تکنیکهای مربوط به تجزیه و تحلیل نقطه سربسر و اندازه گیری اهرمهای مالی و عملیاتی را بداند. 

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق بازی و کودک تحقیق اطلاعات و دسته بندی و کارایی نیروگاههای انرژی تجدید پذیر کشورهای عضو شورای جهان انرژی دانلود پاورپوینت آثار تغییر قیمتها بر گزارشگری مالی مقایسه هوش هیجانی و پرخاشگری در افراد وابسته به نیکوتین ، اوپیوئید ، مت آمفتامین و سالم 500 000 ایمیل فعال برای کسب و کار