👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه مکانیک حرارت و سیالات -بررسی اصول ها ور كرافت

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه مکانیک حرارت و سیالات -بررسی اصول ها ور كرافت

پایان نامه مکانیک حرارت و سیالات بررسی اصول ها ور كرافت

پایان نامه مکانیک حرارت و سیالات -بررسی اصول  ها ور كرافت

مقدمه:

هاوركرافت جزء ماشینهای نقلیه كلاس بالائی می باشد كه برروی هر سطحی اعم از خشكی،آب ،یخ، چمن و هر چیز دیگری كه بتوان هوا را به تله انداخت حركت می كند. علت نیاز به این وسیله آنست كه تنها وسیله ای می باشد كه قابلیت حركت در شرایط مختلف را دارد و مثلا می توان در نواحی كم عمق كه امكان حركت برای سایر شناورها مقدور نیست باهاور كرافت به گشت زنی پرداخت .

هاوركرافت با هوانا و كه بر روی بالشتكی از هوای فشرده حركت می كند . كه هوا توسط یك فن یا كمپرسور بداخل بالشتك پمپ می‌شود.

از مهمترین مزایای ها و كرافت می توان به سرعت زیاد، نداشتن محدودیت در نواحی كم عمق، توان حركت در خشكی، توان پنهان شدن در خشكی در عملیاتهای نظامی،... اشاره كرد.

مهمترین علت آنكه این وسیله هنوز بطور گسترده و ناوگان حمل و نقل وارد نشره است آنست كه هزینه ی تعمیر و نگهداری آن بسیار زیاد می باشد و پس عواملی مثل صدای زیاد، تاثیر شرایط جوسی در سرعت و شعاع آن در رده های بعدی قرار دارند.

در این پروژه سعی شده تا اصول كلی مربوط به هاوركرافت و اجزای آن مورد بررسی قرار گیرد.

مروری بر تحقیقات گذشته:

استفاده از لایه ی هوا جهت كاهش اصطكاك بین سطوح به گذشته های دور باز می گردد. در سال 1716،  Emmanuel توانست یك لایه‌ی هوا را بین دو صفحه بصورت دستی ایجاد كند. در سال 1882، نخستین اختراع Air lubrication در انگلستان توسط؟ثبت شد. در سال 1916، Von Tomohul  برای نیروی دریائی استرالیا یك قایق ساخت كه به وسیله ی یك فن، هوابدرون حفره این كه در زیر آن تعبیر شده بود فرستاده می شد. این قایق اولین نمونه از گشتیهای اثر سطحی (Surface Effect Ships) می باشد. ایجاد یك حجم هوای فشرده زیر قایق سبب شد كه اشكال مختلفی از بالشتكهای هوا شروع به استنتاج شود.

در سال 1927، N.E. Tsiolko دانشمند روسی ها و در قرن را توسعه داد. هاورترن بر روی لایه این از هوا حركت می كرد.

در سال 1955، Christopher Cokherell برای اولین بار آزمایش خود را بطور جدی بر روی ها وركرافت شروع كرد. تحقیقات او در سال 1959، باعث طراحی و ساخت هاوركرافت SP.N1توسط شركت  Saunders-Roeشد.

در سال 1970، G.Apolond , H.j.Davis تعادل دینامیكی هاوركرافت را بررسی كردند. در سال 1972،A.j. Reynolds واكنش‌ها وركرافت را در برابر موج های منظم بصورت خطی بررسی كرد.

در سال 1974،همان نویسنده مساله را بصورت غیر خطی بررسی كرد. تا این موقع گر چه دینامیك هاوركرافت مورد بررسی قرار گرفت ولی در هیچكدام تاثیر دینامیك حركت A.j. Reynolds , B.E. Brouksوارد شد.

در سال 1977،Wheeler تاثیر دامنهای بشكل صفحه را در حركت ها وركرافت بررسی كردند.

در سال 1978،؟ فاكتورهای مهم در واكنش دامن را با آزمایش مدل بدست آورد و نشان داد كه واكنش مدل در یك محدوده ی شرایط میانگین بصورت خطی است.

در سال 1993،M.J.Hinchey و P.A.Sullivon پایداری هاوركرافت را بر روی آب مورد بررسی قرار دادند.

در سال 1377شمسی، پایداری استاتیكی و دینامیكی دامن انعطاف پذیرهاوركرافت بوسیله ی آقای حبیب الله ملاطفی نیاری در دانشگاه شیراز مورد بررسی قرار گرفت.

در همه ی موارد، محققان از یك مدل دو بعدی برای تحقیق و جواب منطقی استفاده كردند.

GEMها

هاوركرافت یكی از وسایلی می باشد كه تحت تاثیر زمین عمل می كند. كه به عنوان GEMها ،”Ground Effect mechines معروف می باشند. اساسا دو دسته ی اصلی GEMها وجود دارد.

1-      آیرواستاتیك كرافت

2-      آیرو دینامیك كرافت

 

1-   آیرو استاتیك كرافت: كه اختلاف فشار لازم برای بلند كردن وسیله، مجزای از سرعت رو به جلوی ماشین می باشد. (مثل كوهی كوپتر در حالت Hoving)

2-   آیرو دینامیك كرافت: كه اختلاف فشار لازم برای بلند كردن وسیله، مستقیما ناشی از سرعت روبه جلوی وسیله می باشد. (مثل هواپیما)

فهرست

مقدمه

مروری بر تحقیقات گذشته

فصل1. GEM

فصل2. عملكرد بالشتك هوا

فصل3. آیرودینامیك داخلی- معبراها – فن ها و كمپرسورها

فصل4. درگ

فصل5. پیشرانش

فصل6. موتور (حركت دهنده ی اولیه)

فصل7. معیارهای عملكردی

فصل8. كنترل و پایداری

فصل9. دامن

نتیجه گیری:

مراجع

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت حسابداری ارزش منصفانه پایان نامه رابطه بین خلاقیت با جنسیت در دانشگاه ازاد اردبیل گزارش کاراموزی ماشین های حرارتی بررسی توزیع فلزات منگنز (mn) و روی (zn) دریاچه شورابیل و خاک اطراف آن تحقیق شناخت وضعیت فعلی مدیریت بازار فیروزه صادراتی استان خراسان