👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه رویکردهای آموزش و پرورش

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه رویکردهای آموزش و پرورش

پایان نامه رویکردهای آموزش و پرورش

پایان نامه رویکردهای آموزش و پرورش

مقدمه

جهانی شدن رویدادی تاریخی است كه از دهه 90 میلادی به منزله ی پدیده ای شگرف در غرب زاده شد. شعاع اثرگذاری این پدیده به همراهی فناوری اطلاعا و ارتباطات شتاب و گستره بیشتری می یابد به گونه ای كه لایه های عمیق تر اندیشه، رفتار، نگرش ها و فرهنگ های ملل را تحت استیلای خود قرار می دهد ( فقیهی ، 1384 ).

فرآیند جهانی شدن به ویژه در قلمرو آموزش و پرورش به طور اجتناب ناپذیری متأثر از شرایطی است كه در ممالك پیشرفته جهان برای توسعه و استقرار نظام آموزش نوی خود در جهت پاسخگویی به احتیاجات و حوائج    منطقه ای كلی و به گونه ای فراگیر در سطح جامعه جهانی مهیا كرده اند. بدون توجه به چنین واقعیتی درك چگونگی منشاء و سرآغاز و سرانجام تكوین فرایند جهانی شدن آموزش و پرورش میسر نیست ( آقازاده، 1383 ) .

فهرست

مقدمه  ۱

رویکردهای آموزش و پرورش  ۱

بافت جدید آموزش و پرورش  ۶

مشخصات آموزش و پرورش در قرن ۲۱  ۹

ویژگیهای نظامهای آموزشی در قرن ۲۱  ۱۱

طبقه بندی ویژگیهای مدارس برای ورود به قرن ۲۱  ۱۴

برنامه درسی ومدارس در قرن ۲۱  ۱۵

تأثیر جهانی شدن بر آموزش  ۲۴

محورهای تغییر  ۲۴

امور مالی  ۲۴

بازار کار  ۲۴

آموزش  ۲۵

فناوری اطلاعات  ۲۵

شبکه های جهانی اطلاعات  ۲۶

نقش های فرهنگی و سیاسی آموزش و پرورش در عصر جهانی شدن  ۳۰

پیامدها و چالشها ی جهانی شدن بر تعلیم و تربیت  ۳۲

۱- به سوی مدارس بهتر  ۳۹

۲- مسئولیت پذیری  ۴۰

۳- رهبران آموزشی، پذیرش تغییر و تکنولوژی  ۴۱

۴-اثربخشی مدارس  ۴۲

اصول حاکم بر تحولات جهانی آموزش و پرورش  ۴۴

عوامل مؤثر برای رویارویی با انقلاب آموزشی  ۴۶

حیطه های تربیت شهروندان قرن ۲۱  ۵۰

آموزش متوسطه: تقاطع های زندگی  ۵۱

چهار ستون تعلیم و تربیت  ۵۵

مهارتهای قرن بیست و یکم  ۵۸

سواد عصر دیجیتال  ۵۸

تفکر ابداعی  ۵۸

مهارتهای ارتباطی  ۵۸

بهره وری بالا  ۵۹

انواع سواد  ۵۹

سواد علمی  ۶۱

تفکر  ۶۴

سبک های تفکر  ۶۵

اصول سبکهای تفکر  ۶۶

تفکر انتقادی  ۶۷

تفکر انتقادی و خلاق  ۷۰

تحقیقات و بررسی های مربوط به موضوع پژوهش  ۷۴

تحقیقات داخل کشور ایران  ۷۴

تحقیقات خارج از کشور ایران  ۷۷

👇محصولات تصادفی👇

پروژه حقوقی قواعد تبلیغ در حقوق تجارت الکترونیک دانلود فصل هفت سیستمهای اطلاعات مدیریت رضائیان، پالایش مختصات برنامه پرسشنامه سازگاری زناشویی لاک_والاس (LWMAT) 1989 مبانی نظری پایان نامه درباره خودکارآمدی تحصیلی نقشه GIS زمین شناسی هرمزگان