👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بررسی ارتباط عفونت قبلی هلیكو باكترپیلوری با بیماری پاركینسون در بیماران مراجعه كننده به بیمارستان بعثت

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه بررسی ارتباط عفونت قبلی هلیكو باكترپیلوری با بیماری پاركینسون در بیماران مراجعه كننده به بیمارستان بعثت

پایان نامه بررسی ارتباط عفونت قبلی هلیكو باكترپیلوری با بیماری پاركینسون در بیماران مراجعه كننده به بیمارستان بعثت

پایان نامه بررسی ارتباط عفونت قبلی هلیكو باكترپیلوری با بیماری پاركینسون در بیماران مراجعه كننده به بیمارستان بعثت

مقدمه : پاركینسون بیماریی است كه باعث ایجاد اختلالات حركتی می‌گردد. علت این بیماری كاهش دو پامین و به هم خوردن تعادل بین دو نور و ترانسیمتر (دوپامین و استیل كولین) در سیستم دو پامینرژ یك نیگر و استر یاتال می‌باشد. در مطالعات اخیر دیده شده كه با درمان عفونت هیلكوباكتر پیلوری جذب لوودو پا بیشتر شده و نتیجه درمان بهتر شده است.

فهرست مطالب:

فصل اول:مقدمه............................ 10

بیان مساله................................. 11

اهداف وفرضیات............................ 12

فصل دوم:زمینه و پیشینه تحقیق............. 14    

بیماری پارکینسون......................... 15

اتیولوژی................................. 15

پاتولوژی................................. 16

پاتوژنز.................................. 17

درمان ................................... 19

هلیکو باکتر پیلوری........................ 21

مروری بر دیگر مقالات...................... 23

 فصل سوم: طرح تحقیق....................... 24

نوع مظالعه................................. 25

تعداد نمونه،روش نمونه گیری ومعیارهای انتخاب نمونه  26

معیار های پذیرش  و عدم  پذیرش............ 27

نوع پژوهش  و روش  انجام  کار.............. 28

فصل چهارم :یافته ها...................... 29

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات..... 39

منابع.................................... 45  

ضمایم.................................... 53

👇محصولات تصادفی👇

طرح توجیهی تولید الکل (اتانول) سوختی گزارش کاراموزی معماری ساختمان های بتنی و فلزی گزارش کاراموزی تنظیم كننده های ولتاژ،ژنراتور،ماشین AC تحقیق در مورد دانلود مقاله ترجمه شده ده فایده سازمان تجارت جهانی به همراه متن انگلیسی دانلود تحقیق انواع سرطان - تشخیص علائم و درمان