👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه جهانگردی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه جهانگردی

پایان نامه جهانگردی

پایان نامه جهانگردی

پیشگفتار 

در سالهای  اخیر  در ایران  مجموعه  های بسیار  متشكل  ازمجموعه های  فرهنگی – ورزشی  - تجاری  مخصوص  محصولات  ودستاوردهای  محلی  و فروش  مستقیم  آنان به مردم  ساخته  و یا در دست  اجراست،  ولی  در  تمام این مجموعه  ها یك خلأیی بین زندگی  دلخواه   یك فرد  و زندگی اجتماعی  او وجود دارد   و اگرچه  زندگی  خارج  از منزل  دنیایی  متفاوت  از درون است .  اما همین  ایجاد فاصله  است كه فرد  عدم اعتماد به نفس  پیدا می كند، می بینید  كه نمی تواند   با محیط  ارتباط  برقرار كند .

مفاهیم و مطالعات اولیه

1- مفاهیم و اشكال  جهانگردی

جهانگردی  Tourism  عبارت  از فعالیتهای  افرادی  كه برای استراحت، كار و دیگر  دلایل  به خارج  از محیط  خویش  سفر كرده و حداكثر  برای یكسال  متوالی  در آنجا اقامت  می كنند.

1-1) اشکال جهانگردی:

در مورد  هر كشور  مشخص اشكال  زیر از جهانگردی را می توان از هم  متمایز  ساخت:

الف)  جهانگردی  بومی:  افراد مقیم یك منطقه كه تنها در داخل  همان منطقه  سفر می كنند. (domestic tourism)

ب) جهانگردی  دورن مرزی : افراد غیر  مقیم یك منطقه که در همان  منطقه سفر  می كنند. (inbound  tourism)

ج‌)  جهانگردی  برون مرزی  :  افراد مقیم  یك منطقه  كه به منطقه ای دیگر سفر  می كنند. ( outbound tourism)

د) جهانگردان  داخلی:  جهانگردی  بومی  ودرون مرزی را در بر می گیرد (internal  touism)

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت بررسی مدیریت تغییر ساختار بانکی با بانکداری راستین پاورپوینت استراتژی محصول و ارائه محصول جدید در بازاریابی صنعتی دانلود پژوهش دیه ها پروژه کارآفرینی شرکت بیمه ای پوشش گر شرق حسابداری تكنولوژی جدید در سیستم های پرداخت قراردادی بیمارستان ها