👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه پست مدرن

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه پست مدرن

پایان نامه پست مدرن

پایان نامه پست مدرن

فهرست مطالب پیشگفتار:

1) صور مختلف دانش از دیدگاه یونان باستان

2) گستره‌ی لغوی تخنه در هم آمیختگی تكنیك و هنر

3) خصوصیت دانش فنی مدرن

4) ویژگی هنر در مدرنیته و پست مدرنیته

5) طراحی صنعتی در دورة مدرن: تلاش برای وحدت دوبارة هنر و تكنولوژی

6) فهرست منابع پیشگفتار 

پیشگفتار: صور مختلف دانش از دیدگاه یونان باستان:

مفاهیم دانش در یونان باستان، تا حدی از مفاهیم امروزین متفاوت بودند. ارسطو دانش زیادی به عمل آورد تا آنها را نظام‌مند سازد. به بیان ساده، وی بین سه مؤلفه مرتبط و در تعامل با سه عمل مختلف دانش تمایز می‌گذارد (Remirez 1988). باید اهمیت این مورد را كه پراكتیس به عنوان بخش همبسته دانش است را به یاد داشت، این بدان معناست كه دانش به عنوان یك عمل ملاحظه می‌شد و نه یك محصول حاضر و آماده، یعنی نوعی فرایند زنده و پویاست و این بدان معناست كه دانش از طریق یك فرایند تعاملی پیش رونده و بی‌پایان بین عمل و توانمندی شكل می‌گیرد. 

1) فصل اول: تحولات، رویکردها، سبکها و جنبش های دوره ی مدرن

فهرست مطالب فصل اول:

مقدمه (1-1) مقدمه: از هنرهای سنتی تا ظهور پست مدرنیسم

(2-1) دوره‌های مشخص جوامع انسانی

(3-1) روندهای اجتماعی گذار از جامعه‌ی پیش از مدرن به جامعه‌ی مدرن

(4-1) مسیر ایده‌ی مدرن از قرن 5 تا كنون

(5-1) تعاریف پایه از مدرنیته، مدرنیسم، مدرنیزه كردن، مدرنیزاسیون، مدرنیست

(6-1) انقلاب صنعتی (علل، تداوم، دوره‌ها)

(7-1) تحولات مدرنیته

(8-1) عوامل بوجود آمدن دموكراسی

(9-1) ارزشها در پروتستانتیسم

(10-1) رشد ابعاد سازماندهی (بروكراسی)

(11-1) جدول مقایسه‌ی جامعه‌ی پیش از مدرن با جامعه‌ی مدرن

(12-1) رویكردها، سبكها و جنبش‌های دوره‌ ی مدرن

(13-1) فهرست منابع و مأخذ فصل اول

(14-1) فهرست جداول فصل اول 

مقدمه (1-1): از هنرهای صنتی تا ظهور پست مدرنیسم:

از آنجا كه موضوع این پایان‌نامه حول محور سیرتحولات طراحی صنعتی در دوره‌ی پست مدرن می‌گذرد. پس بخش اهم مطالب در بیان تحولات این دوره خواهد بود. اما به دلیل اینكه پست مدرنیسم سبكی التقاطی است و با رجوع به دوره‌های ماقبل خود سعی در معنایابی و شكل دهی به ساختار خود دارد، از این رو به ناچار مجبور به شاخت ریشه‌ها و تحولاتی خواهیم بود كه بستر اجتماعی، فرهنگی و هنری پست مدرن را پایه ریخته و در غنای آن مؤثر بوده‌اند. در بخش اول كه پیش رو داریم سعی خواهد شد با ساختاری منظم و در نهایت خلاصه‌سازی با جداولی كه خواهیم دید نشان دهیم كه ساختار اندیشه و تجربه بشر از آغاز تا ظهور سبك پست مدرن دارای چه خصوصیات و منطق عملی بوده است. از آنجا كه تمامی جنبش‌ها و سبك‌های هنری تحت تأثیر عوامل گوناگونی همچون، تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تولیدی و تكنولوژیكی و.‌.. قرار دارند و در این بسته ظهور و امكان بروز می‌یابند پس در بخشهایی به توجیه این اثرات بر روی بدنة طراحی صنعتی خواهیم پرداخت. 

فصل دوم: بررسی وضعیت پست مدرن

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق تاثیر رسانه ها بر بزهکاری کودکان و نوجوانان (تلویزیون، ماهواره و غیر ) هزینه های سفارش كار مقاله اطلاعات علمی و فن‎آوری زلزله مقاله بررسی هویت پایان نامه میزان تعهد سازمانی با ویژگی های اعضای سازمان جمعیت هلال احمر