👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق اهمیت و روشهای کنترل گل جالیز

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق اهمیت و روشهای کنترل گل جالیز

تحقیق اهمیت و روشهای کنترل گل جالیز

بررسی اهمیت گل جالیز با تاکید بر روش‌های کنترل

فهرست

مفهوم بیماری در گیاهان

اهمیت بیماریهای گیاهی

طبقه بندی عوامل بیماریزای گیاهی

تعریف انگل

مشخصات گیاهان عالی پارازیتی

گروه‌های عمده گیاهان عالی پارازیتی

فصل دوم:

((کنترل انتخابی گل جالیز مصری بوسیله موقعیت‌ها (حالات) گلیفوزید و اسید آمینه ITS در ارتباط با میزبان انتخابی))

چکیده

معرفی (مقدمه)

انواع گونه‌های مهم گل جالیز

پراکندگی جغرافیایی

اهمیّت اقتصادی

رشد و توسعه گل جالیز

افزایش طول ریشه‌چه و اتصال به میزبان

مدیریت گلهای جالیز

روشهای مکانیکی و فیزیکی

روشهای زراعی

مدیریت مواد غذایی (نیتروژن)

روشهای بیولوژیکی

روشهای شیمیایی

کنترل تلفیقی

فصل سوم

((کنترل انتخابی گل جالیز مصری در ماش معمولی و کلزا بوسیله گلیفوزید))

مواد و روشها

جذب و جابجایی

اهمیت و پذیرش روشهای مختلف کنترل

نتیجه گیری

منابع

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت فصل دوم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات روش تحقیق تاثیر آموزش مدیریت خشم بر کاهش خشونت روابط زوجین پاورپوینت معماری - پروژه روستا بنفش تپه طرح توجیهی تولید اسانس های صنعتی طرح توجیهی فنی اقتصادی مالی احداث واحد تولیدی صنایع فلزی