👈 فروشگاه فایل 👉

پروژه مالی کارخانه تولید نقل

ارتباط با ما

... دانلود ...

پروژه مالی کارخانه تولید نقل

پروژه مالی کارخانه تولید نقل در 90 صفحه ورد قابل ویرایش

پروژه مالی کارخانه تولید نقل در 90 صفحه ورد قابل ویرایش

 

تمامی عملیات انجام گرفته و صورتهای مالی تهیه شده در مورد كارگاه تولید نقل به صورت فرضی می باشد كه در این كارگاه بعد از خریداری شكر ، عملیات و مراحل تولید روی آن انجام گرفته و تبدیل به نقل می‌شود و توسط فروشندگان به فروش می‌رسد.

روش انبارداری كارگاه تولیدی ، روش اولین صادره از اولین وارده «Fifo » در نظر گرفته شده و تعداد كارگران مشغول در كارگاه نیز فرضاً 12 نفر است كه هر كدام ماهیانه مبلغ 900،000 ریال دستمزد دریافت می‌دارند.

 

در این پروژه سعی من بر این بوده از زیاده نویسی های بیجا (منظور افزایش مقدار خرید و فروش و هزینه های روزانه كارگاه كه منجر به انجام ثبت ها و عملیات بیشتری خواهد شد) صرف نظر نموده و به طور خلاصه و مفید تمامی عملیاتی را كه لازم یك طرح حسابداری است را انجام داده باشم. و فكر می كنم كه هدف اصلی از این پروژه نشان دادن مراحلی است كه الزاماً باید انجام گیرد، نه زیاده نویسی در مورد هر یك از مراحل.

 

در حین تنظیم این پروژه سعی من بر این بوده كه اشتباهات و اشكالات موجود در این پروژه را به حداقل برسانم و اگر شما اشكالاتی در این پروژه مشاهده گردد این اشكالات را به پای بی تجربگی این بنده حقیر بگذارید و به بزرگی خودتان ببخشید.

 

 امیدوارم این پروژه مقبول حضرتعالی واقع گردد.

عباس      ذاكری

 

 

 

 

شرح

صفحه

 

تعریف: داراییها   داراییهای جاری   داراییهای غیر جاری

تعریف: بدهیها    بدهیهای جاری   درآمدها    هزینه ها    سرمایه

تعریف: ترازنامه     صورتحساب سود وزیان

ترازنامه منتهی به 31/6/83

سند حسابداری مهر ماه

دفتر روزنامه مهر ماه

دفاتر كل در پایان مهر ماه

صورت مغایرت بانكی در پایان مهر ماه

تراز آزمایشی منتهی به 30/7/83

ارزیابی موجودی پایان دوره ماه اول

سند حسابداری آبان ماه

دفتر روزنامه آبان ماه

دفاتر كل آبان ماه

صورت مغایرت بانكی در پایان آبان ماه

تراز آزمایشی منتهی به 30/8/83

ارزیابی موجودی پایان دوره به روشی ساده

كارت حساب مواد آبان ماه ــــــ fifo

سند حسابداری آذر ماه

 دفتر روزنامه آذر ماه

صورت مغایرت بانكی

تراز آزمایشی منتهی به 30/9/83

 

 

 

 

شرح

صفحه

 

صورت مغایرت بانكی

تراز آزمایشی منتهی به 30/9/83

اطلاعات به دست آمده جهت اصلاح حسابها

تراز آزمایشی اصلاح شده

ارزیابی موجودی پایان دوره آذر ماه به روش ساده

كارت حساب مواد آذر ماه ــــــ fifo

ثبت بستن حسابهای موقت و بستن حسابهای دائم در پایان آذر ماه

صورتحساب سود و زیان منتهی به 30/9/83

صورتحساب سرمایه منتهی به 30/9/83

ترازنامه منتهی به 30/9/83

 

 

«تعریف حسابها»

1ـ دارایی ها:

داراییها منابع اقتصادی هستند كه برای بلند مدت به وسیله شخصیت حسابداری كنترل می‌شود و بهای تمام شده آن در زمان تحصیل به طور عینی یا واقعی قابل اندازه گیری است:

اقلام هنگامی منبع اقتصادی محسوب می‌شوند كه منابع آتی برای شخصیت حسابداری داشته باشند. منابع معمولاً در صورت داشتن یكی از سه شرط زیر دارای منابع آتی هستند: 1ـ پول نقد یا قابل تبدیل به پول نقد باشند.      2ـ كلایی باشد كه انتظار فروش آن برود.    3ـ انتظار برود كه در آینده در ضمن فعالیت شركت مورد استفاده قرار گیرد.

 

داراییهای جاری:

این داراییها شامل وجوه نقد و سایر داراییهاییست كه به طور معقول انتظار می رود در دوره گردش عملیاتی یا یك سال (هر كدام طولانی تر است) به نقد تبدیل شده یا فروخته و یا به مصرف برسد.

 

داراییهای غیر جاری:

به سرمایه گذاری بلند مدت ، اموال ، ماشین آلات ، تجهیزات ، داراییهای نامشهود و سایر داراییها طبقه بندی می‌شود كه در فعالیت ها و  عملیات مؤسسه مورد استفاده قرار می‌گیرند و عمر مفید بیش از یك سال دارند.

انواع ماشین آلات و تجهیزات: كه شامل داراییهای مشهود است كه عمر مفید نسبتاً طولانی دارند اصطلاح داراییهای ثابت نیز بر این مورد به كار می‌رود. واحدهای تجاری معمولاً این داراییها را برای استفاده در جریان تولید كالاها و خدمات خریداری می‌كنند. اگر داراییها برای فروش مجدد تقسیم یا خریداری شوند به عنوان موجودیها طبقه بندی می‌گردند اگر چه دارای عمر مفید طولانی باشند.

 

 

2ـ بدهیها:

به طور كلی تعهدات فعلی شخصیت حسابداری برای پرداخت پول یا ارائه كالا و خدمات در آینده است. بدهیها معرف ادعا یا حقوق اشخاص ثالث نسبت به داراییهای شركت تجاری می‌باشد. بدهیها بر حسب رقم قابل پرداخت در تاریخ تهیه ترازنامه (بیلان) و بهره‌های انباشته تا آن تاریخ ثبت می‌شود.

« صورت مغایرت بانكی »

1ـ پس از مقایسه مانده حساب بانك در دفاتر كارگاه یا صورتحساب ارسالی بانك مشخص شد كه مبلغ واریزی نقدی به حساب كارگاه توسط یكی از مشتریان در مورخه 15/7 به مبلغ 4،520،000 ریال در صورتحساب بانك اشتباهاً 6،520،000 ریال ثبت شده است.

2ـ چك صادر شده در وجه آقای دامیار به مبلغ 3،955،000 ریال در مورخه 13/7 با مقایسه مانده بانك در دفاتر كارگاه با صورتحساب ارسالی معلوم شد كه بانك اشتباهاً چك شخص دیگری را به مبلغ 2،655،000 ریال از حساب برداشت نموده است.

3ـ چك صادر شده در مورخه16/7 به مبلغ 5،650،000 ریال جهت وصول به بانك ارائه نشده است.

4ـ واریزی نقدی كارگاه به حساب جاری به مبلغ 5،000،000 ریال در مورخه 31/7 جهت افزایش نقدینگی در صورتحساب بانكی منعكس نشده است.

صورت مغایرت بانكی

كارگاه تولیدی نقل

مورخه 30/7/83

مانده دفتر

 

113،185،000

مانده صورتحساب

 

117،135،000

 

 

 

 

 

 

اضافه شود:

 

 

اضافه شود:

 

 

 

 

 

4ـ واریز مؤسسه

5،000،000

 

كسر شود:

 

 

 

 

5،000،000

 

 

 

كسر شود:

 

 

 

 

 

1ـ اضافه محسوبی واریزی

2،000،000

 

 

 

 

2ـ كسر برداشتی چك

1،300،000

 

 

 

 

3ـ چكهای معوق

5،650،000

 

 

 

 

 

 

(8،950،000)

مانده واقعی

 

113،185،000

مانده واقعی

 

113،185،000

تراز آزمایشی چهار ستونی

كارگاه تولیدی نقل

منتهی به 30/7/83

عنوان

شرح عملیات

مانده

بدهكار

بستانكار

بدهكار

بستانكار

بانك

177،290،000

64،105،000

113،185،000

 

صندوق

1،000،000

300،000

700،000

 

ح ـ دریافتنی

106،107،500

20،905،000

85،202،500

 

اسناد دریافتنی

36،062،500

11،300،000

24،762،500

 

پیش پرداخت بیمه

2،990،000

 

2،990،000

 

ساختمان

403،000،000

 

403،000،000

 

وسایط نقلیه

70،000،000

 

70،000،000

 

موجودی كالا

16،650،000

 

16،650،000

 

ماشین آلات

80،000،000

 

80،000،000

 

اثاثه

9،800،000

 

9،800،000

 

ملزومات

6،350،000

 

6،350،000

 

حسابهای پرداختنی

11،100،000

29،076،900

 

17،976،900

اسناد پرداختنی

19،240،000

53،939،900

 

34،699،900

استهلاك انباشته ماشین آلات

 

4،000،000

 

4،000،000

استهلاك انباشته وسایط نقلیه

 

3،500،000

 

3،500،000

فروش

 

119،780،000

 

119،780،000

سرمایه

 

710،246،400

 

710،246،400

خرید

66،230،000

 

66،230،000

 

برداشت

3،000،000

 

3،000،000

 

برگشت از فروش و تخفیفات

1،695،000

 

1،695،000

 

تخفیفات نقدی فروش

158،200

 

158،200

 

هزینه آگهی

1،000،000

 

1،000،000

 

هزینه حقوق

1،080،000

 

1،080،000

 

هزینه آب و برق

2،200،000

 

2،200،000

 

هزینه تعمیر

500،000

 

500،000

 

هزینه حمل كالا

500،000

 

500،000

 

هزینه سوخت

1،200،000

 

1،200،000

 

جمع حسابها

1،017،153،200

1،017،153،200

890،203،200

890،203،200

 

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت رابطه ارزش افزوده اقتصادی با سود حسابداری و ارزش بازار پاورپوینت در مورد طراحی و بررسی معماری 2 مقاله آئین زندگی مقاله تاریخ اسلام و صفویان پایان نامه بررسی ارتباط حرفه ای بین پزشک و پرستار از دیدگاه هردو گروه