👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله بهبود طراحی وب سایت

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله بهبود طراحی وب سایت

مقاله بهبود طراحی وب سایت

مقاله بهبود طراحی وب سایت

چكیده:

همانطوری كه می دانید امروزه اینترنت و و ب جهانی نقش مهمی در علم و اقتصاد و خیلی از زمینه ها بازی می كند. پس تمام علوم و فرآیندهایی كه منجر به بهبود و ارتقای اینترنت و كاركرد آن شوند. از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهند بود.

طراحی وب سایت كه موضوع این مقاله می باشد به منزله بلوكمای ساختمانی و پایه اصلی اینترنت می باشند. پس به تبع موارد گفته شده هر دستاوردی كه باعث تسهیل این فرآیند شود. از اهمیت برخوردارات.

مقدمه

 وب سایتهایی[1] كه ضعیف طراحی شده اند می توانند منجر به از دست دادن تولید و درآمد شوند. بنابراین این سوال كه چطور طراحی وب سایتهای اطلاعاتی را بهبود بخشیم، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. گرچه اكثر وب سایتهای برجسته توسط شركت های حرفه ای طراحی، ایجاد شده اند، اما خیلی از سایت های كوچكتر توسط افرادی با تجربه كمی از طراحی یا تعلیم ساخته می شوند. در نتیجه، وب سایتهایی با دسترسی عمومی مانند آنهایی كه متعلق به حرفه های كوچك و بدون سود هستند، اغلب قابلیت استفاده با استاندارد ضعیف را دارند.

چه چیز باعث طراحی یك وب سایت با كیفیت بالا می شود؟ اگرچه كتابهای راهنمای طراحی وب موجود هستند، اما یك شكاف بزرگی بین یك چیز اكتشافی مانند ثابت كردن این رابطه و اجرای این نظر وجود دارد. بعلاوه، راهنماها مغایرت ایجاد می كنند، و نظر مشابهی را برای تمام انواع وب سایتها، بدون توجه به هدف و منظورشان ارائه می دهند. بالاخره راهنماها احتیاج به مطالعه دقیق دارند و ممكن است برای طراح گاهگاهی آشنا نباشند.

[1] - web site

فهرست

چكیده

فصل اول:

مقدمه

فصل دوم:

صفحه وب و اندازه های سایت

فصل سوم:

معماری سایت

فصل چهارم:

توسعه یك نمونه مدل پیش بینی شده

فصل پنجم:

فراهم كردن زمینه های حساس پیش بینی مدلها

فصل ششم:

تهیه پروفیل ها

فصل هفتم:

ارزیابی كیفیت طراحی وب

فصل هشتم:

نتیجه و كارهای آینده

فصل نهم:

مراجع

ضمائم

ضمیمه 1: اصل مقاله

ضمیمه 2: فرهنگ اصطلاحات فارسی به انگلیسی

ضمیمه 3: فرهنگ اصطلاحات انگلیسی به فارسی

👇محصولات تصادفی👇

مقاله رغبت سنجی و آزمون رغبت سنجی پاورپوینت شخصیت پایان نامه بررسی اثر بقایای گیاهی کلزا پایان نامه مدل غیرخطی اتصالات نیمه صلب در سقفهای کامپوزیت درساختمانهای فولادی تحت زلزله نقش دولت در توسعه ی آموزش رایگان