👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله تأثیر تبلیغات بازیهای اینترنتی خشونت آمیز بر كودكان و نوجوانان

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله تأثیر تبلیغات بازیهای اینترنتی خشونت آمیز بر كودكان و نوجوانان

تأثیر تبلیغات بازیهای اینترنتی خشونت آمیز بر كودكان و نوجوانان

مقاله تأثیر تبلیغات بازیهای اینترنتی خشونت آمیز بر كودكان و نوجوانان

فهرست:

مقدمه

تعاریفی از خشونت در رسانه ها

تحقیق در خصوص تاثیر خشونت و رسانه ها

گمراهی بازیگران بازیهای اینترنتی/ویدئویی خوشونت آمیز

تعیین و شناخت یكی از شاخص‌ها

ماهیت و تأثیرات خشونت در رسانه بر روی كودكان و نوجوانان

فراگیری رفتار تهاجمی و پرخاشگرانه

حساسیت زدایی

راه‌كارهای مداخله ی ممكن و احتمالی

منابع

بخشهایی از متن:

مقدمه

بدیهی است كه خشونت نوجوانان یكی از بزرگترین مشكلاتی است كه دانشمندان در هزاره جدید با آن مواجه می‌باشند.عوامل مؤثر خشونت در نوجوانان و عامل‌های ذكر شده در این مقاله،ناشی از خشونتی است كه كودكان در تلویزیون و فیلم‌ها نگاه می‌كنند،در نوع خاصی از موسیقی گوش می‌دهند،و با كاربرد نامحدود و كنترل نشده ی اینترنت و بازیهای ویدئویی و بازیهای Coin-Up خشونت آمیز بدان مبتلا می گردند. [Chilton: 1997].

گزارش جدیدی مبتنی بر 30 سال تحقیق و بررسی به عمل آمده ازچهار سازمان بهداشت ملی آمریكا (انجمن پزشكی آمریكا،آكادمی طب كودكان آمریكا،انجمن روانپزشكی آمریكا و آكادمی روانپزشكی كودك و نوجوان آمریكا،اظهار می‌دارد كه ارتباط مستقیمی میان خشونت در رسانه ها و خشونت در كودكان وجود دارد.در این مقاله،تأكید عمده بر بازیهای اینترنتی خشونت آمیز به عنوان شكلی از رسانه‌های جمعی الكترونیكی و نفوذ و تأثیر آن بر كودكان و نوجوانان خواهد بود.

...

تحقیق در خصوص تاثیرخشونت و رسانه‌ها

تحقیقی كه به این بخش از مقاله اختصاص یافته است،تمركز ویژه‌ایی بر خشونت در تلویزیون و بازیهای ویدئویی خواهد داشت.تقریباً این تحقیق‌ صرفاً درخصوص بازیهای اینترنتی خشونت‌آمیز وتأثیر ناشی از آن بركودكان به عمل آمد،اما اگر شخص ماهیت تعاملی(برهم كنشی)این بازیها را در نظر گیرد،صرفاً ممكن است ارتباطی وجود داشته باشد.مطالعه كلیدی نشان دادكه ارتباط میان خشونت در رسانه‌ها توسط شخصی بنام دكتر ارون (Eron) ارائه گردیده است.وی گروهی از افراد جوان را برای مدت 22سال مورد مطالعه قرار داد و به این نتیجه دست یافت كه افرادی كه بیشتر به تلویزیون تماشا می كنند در سن هشت سالگی قریب به یقین خشن بوده،در سن30 سالگی،مرتكب جنایات هولناك بیشتری شده و درهنگام مشروب خواری پرخاشگرتر و تهاجمی‌تر بوده و كودكان خود را بطور بیرحمانه‌تری نسبت به دیگران تنبیه می‌نمایند.با انجام تحقیقات دیگر،مطالعات دكتر ارون(Eron)تكرار گردیده و نتایج مشابه به دست آمد.طی تحقیقات بعدی،برندن سنتروال(Brandon Centerwall)،جنایتكاران جوان محكوم به زندان را كه مرتكب جرائم خشونت آمیز شده بودند را مورد مطالعه اجمالی قرار داد.

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری خودکارآمدی حرفه ای مقاله اختلالات خود شیفتگی کودک از نظر فروید پایان نامه بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و حق الزحمه های حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پایان نامه بررسی مجتمع مسكونی بررسی رابطه بین سبک رهبری و رضایت شغلی در سازمان میراث فرهنگی استان اردبیل