👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله گیاه دارچین

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله گیاه دارچین

مقاله گیاه دارچین

مقاله گیاه دارچین

معرفی گیاه دارچین (5)

دارچین،  شامل پوست تنه خشك شده ساقه گیاه Cinnamonum zeylanicm Blume  از خانواده برگ بو (Lauraceae)  است كه عاری از بافت چوب پنبه ای خارجی و پارانشیم زیر آن بوده و حدقل  دارای 2/1 درصد ( حجمی / وزنی) اسانس می باشد.

انواع دارچین

گونه دارچین به نام دارچین سیلان و دارچین كاسیا از قدیمی ترین ادویه های جهان هستند كه اعصار كهن مورد شناخت بشر بوده اند واسناد مكتوب تاریخ قدمت آنها را به 40-30 قرن پیش می رساند .

از نظر كیفیت این دو نوع دارچین باهم یكسان نیستند ولی به علت شباهت زیادی كه از نظر خواص وعطر باهم دارند از همان قرنها پیش همیشه دو گونه :C.verun  وC.cassia با هم اشتباه می شده و حتی در حال حاضر نیز دراغلب  مناطق دنیا برای این دو گونه دارچین  اختلافی قائل نیستند .

عصاره های دارچین ، میزان حساسیت انسولین را بالا می‌برد.

دانشمندان سرویس تحقیقاتی كشاورزی به دنبال یك حق ثبت در زمینه تركیبات بدست آمده اند دارچین (افزودنی كه از پوستة داخلی در آسیا گرفته می‌شود)  می‌باشند، كه سلولها را خیلی بیشتر نسبت به انسولین حساس می نمایند.

پلی فنول ها و خاصیت آنتی دیابتیك دارچین.

همانند سازمان انسولین

پلی فنول ها در دارچین یافت شده اند.

وظیفة ساختگی هورمون

دانشمندان سرویس تحقیقات كشاورزی و همكاران آنها، چندین تركیب پلیمرپلی فنولیك را از پوستة دارچین متمایز و جدا نموده اند كه ممكن است روزی  تبدیل به محتویات و عناصر طبیعی موجود در تولیدات مورد نظر دركاهش میزان قندخون گردد. (51 و 52)

عوارض جانبی دارچین

خطرات استفاده از دارچین خصوصا اسانس فرار و سینامالدهید آن ارزیابی شده است،  زیرا به عنوان یك آلدهید اشباع  نشده در  موقعیت های a و b  با گروه های  سولفیدریل و آمینو واكنش داده و مسئول خصوصیات حساس كننده،‌ التهاب آور و سمیت برای سلولها می باشد.

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق کلونینگ و کلن کردن ژن تحقیق آسیب دیدگی های زانو مقاله شیوه های فرزند پروری تحقیق جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی - حقوق جزای اختصاصی اتحاد ملی و انسجـام اسلامی از دیدگاه آیات و روایات اسلامی