👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق در مورد بانک مرکزی

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق در مورد بانک مرکزی

تحقیق در مورد بانک مرکزی

تحقیق در مورد بانک مرکزی

فهرست:

درباره بانک

تاریخچه

وظایف و اختیارات هیات عامل

وظایف هیات نظارت اندوخته اسكناس

..............................................................

چکیده:

درباره بانک

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 18 مرداد ماه 1339 تأسیس گردید. برخی از وظایف بانک مرکزی عبارتند از حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و...

 رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاستهای پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی  پشتیبان دولت باشد.

تاریخچه

با تصویب قانون پولی و بانکی کشور در تاریخ هفتم خردادماه 1339، بانک مرکزی ایران تشکیل شد. طبق فصل دوم قانون مذکور کلیه امور مربوط به چاپ اسکناس و ضرب سکه و پشتوانه آن به بانک مرکزی محول و همچنین طبق مواد 14 و 18 فصل مزبور انتشار اسکناس که قبلاً به موجب قانون مصوب 30 تیرماه 1333 با هیأت مشترکی بود، منحصراً به بانک مرکزی ایران واگذار گردید. اصولاً به دنبال تفکیک عملیات تجاری از چاپ اسکناس و سیاست‌های پولی و اعتباری، لزوم ایجاد بانک مرکزی ایران با هدف نظارت و هدایت فعالیت‌های بانک‌های کشور، تنظیم اعتبارات حفظ ثبات قیمت‌ها، حفظ ارزش پول، کنترل دقیق امور ارزی و هدایت پس‌اندازهای کشور به سوی سرمایه‌گذاری‌های مولد مطرح شد. بدین ترتیب بانک مرکزی ایران در تاریخ 18 مرداد ماه 1339 با سرمایه 3/6 میلیارد ریال و 388 نفر پرسنل تأسیس گردید.

...

وظایف و اختیارات شورای پول واعتبار

شورای پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست كلی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر امور پولی و بانكی كشور عهده دار وظایف زیر است:

رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آیین نامه های داخلی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران

رسیدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران جهت طرح در مجمع عمومی

رسیدگی و تصویب آیین نامه های مذكور در قانون پولی و بانكی

اظهارنظر در مسایل بانكی، پولی و اعتباری كشور و همچنین اظهار نظر نسبت به لوایح مربـوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری كه از طرف دولت به شورا ارجاع می شود.

ارائه نظر مشورتی و توصیه به دولت در مسائل بانكی، پولی و اعتباری كشور كه به نظر شورا در وضعیت اقتصادی وبویژه در سیاست اعتباری كشور موثر خواهد بود.

اظهار نظر درباره هر موضوعی كه از طرف رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در حدود قانون به شورای مذكور عرضه می گردد.

 

👇محصولات تصادفی👇

بررسی حقوقی تلقیح مصنوعی دانلود پاورپوینت تدوین سیاستهای حسابداری تحقیق جامع در مورد تغذیه مقاله سیستم‌های حسابداری مالی مقاله بررسی زبان در قرآن و نقش آن در زندگی انسان