👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه وظایف عمومی مربیان

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه وظایف عمومی مربیان

پایان نامه وظایف عمومی مربیان

پایان نامه وظایف عمومی مربیان

تعریف مربی

مربی شخصی است كه اطلاعات علمی پراكنده را متناسب با استاندارد رشته آموزشی خود تنظیم كرده و با شیوه های مناسب آن را به صورت مطالب ساده و قابل درك برای كارآموز تبدیل و با سرعت مناسب و در سطح استعداد او انتقال می دهد.

حال با توجه به تعریف مربی می توان فرق بین مربی با كتاب را مقایسه و درك نمود. یعنی اینكه كتاب آنچه را كه در خود دارد چه سخت باشد و چه آسان، بدون توجه به اینكه كارآموزی كه آنرا مطالعه می كند می فهمد یا نه مطالب را انتقال می دهد، ولی مربی اطلاعات كتاب را درك و مطالب سخت و نامفهوم را همانند فیلتری به كنار گذاشته و جایگزین آن مطالب ساده تر و قابل درك و فهم كارآموز به كار می برد. 

شرایط مربی از نظر قوانین موثر در تدریس

1-  داشتن علاقه به رشته آموزشی خود

2-  داشتن صبر و حوصله در جهت انتقال اطلاعات

3-  تسلط كامل به علوم فنی مورد نیاز

4-  توانایی ایجاد نظم و انضباط در محیط آموزشی

5-  داشتن فن بیان مناسب

ایجاد یگانگی و حس همكاری:

ایجاد حس همكاری و تعاون در كاراموزان را می توان یكی از محرك های اصلی پیشرفت در تمام ابعاد كارآموز دانست. به وسیله تعاون وهمكاری می توان فرصت هایی را برای ارتباط متقابل اجتماعی و روانی و نهایتاً تكامل افراد ایجاد كرد. با ایجاد حس همكاری است كه خواسته های افراد آشكار شده و قابلیت های آنان بعنوان عضوی از جامعه نمودار می گردد. اب ایجاد حس همكاری می توان پیشرفت و تكامل كارآموز را سرعت بخشید. در این رابطه با بررسی هائی كه انجام گرفته است عوامل موثر در ایجاد یگانگی و انسجام در سه مورد خلاصه كرد.

تنظیم صدا و حركات فیزیكی مربی :

یكی از مسائلی كه توجهی بدان نمیشود و شاید بهائی بدان نمی دهند طریقه سخن گفتن و صدای مربی است صدای معلم اهمیت قابل ملاحظه ای در ایجاد نظم عاطفی در محیط آموزش دارد اگر آ‹ام بخش طبیعی و اساساً به حالت مكالمه ای باشد به ایجاد فضای آرام خالی از تنش و مطلوب از نظر تقابل و یادگیری كمك خواهد كرد و صدای كار آموزان بنوبه خود متمایل به این خواهد شد كه كیفیتی مشابه با صدای مربی منعكس نمایند و یك صدای خشن و مضطرب فضای تنش داری را سبب خواهد شد و ا ز لحاظ روانشناسی اثرات نا مطلوبی را بجای خواهد گذاشت و در علوم روانشناسی ثابت شده است كه تمام حركات و رفتار مربی بطور مستقیم و غیر مستقیم در كار آموز اثر  می گذارد در آن حدكه در لباس پوشیدن نگاه كردن و عمل كردن كار آموز در تمام مدت آموزش و عموماً كار آموزان علاقمند هستند همانند مربی خود عمل نمایند این یك امر مسلم است كه تاثیر پذیری در یك محیط آموزشی غیر قابل اجتناب است مثلاً با یك نظر خواهی در می یابید كه مربیان چه تاثیرات مثبت یا منفی در كار آموزان خود داشته اند و متوجه خواهیم شد كه تمام رفتارهای مربیان در كار آموزان تاثیر گذارده است . 

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

: تعاریف و مفاهیم

 

مفهوم فنون تدریس و تعاریف آن

 

شرایط مربی از نظر قوانین موثر در تدریس

 

وظایف عمومی مربیان از دیدگاه سازمانی

 

تعریف مطالعه و روش های آن

 

آیین كلاس داری

 

هدف از بررسی آیین كلاس داری

 

نقش انگیزه

 

نقش انضباط و كنترل

 

بحث انضباط شخصی و تاثیر آن در كلاس داری

 

: روش های كلی تدریس در نظام آموزشی

 

روش های فعال و غیر فعال و قوانین اثر و نتیجه

 

هدف های آموزشی

 

مهایت های فرایند تدریس

 

الف) مهارت های پیش از تدریس- تعریف استاندارد- آشنایی با طرح درست و فواید آن و فرم

 

ب) مهارت های بپمن تدریس: 1- تنظیم صدا و حركات فیزیكی مربی 2- حفظ شخصیت و احترام مربی 3- فروتنی و ادب 4- بیان كافی مطالب درسی 5- اجتناب از ارائه مطالب غیر درسی 6- اجتناب از اختلاط موضوعات 7- كیفیت بیان مطالب

 

بررسی فنون عرضه شده به كارآموز و بیان مطالب

 

ارجاع اطلاعات كافی برای كارآموز

 

انتظاراتی كه كارآموز از مراكز فنی و حرفه ای دارد:

 

تقاضا و نیازهای عمومی و كلی در پداگوژی و نحوه برخورد با دیگران

 

طریق شناخت افكار و استعدادهای افراد

 

مهارت های پس از تدریس

 

: كلیات روش های تدریس

 

1- روش های تدریس غیر فعال- شیوه مكتبی- شیوه توضیحی- شیوه سخنرانی

 

2- روش های تدریس فعال- شیوه پرسش و پاشخ- شیوه بحث- شیوه اكتشافی

 

3- شیوه یا روش اكتشافی و روش حل مسائل

 

4- شیوه یا روش اكتشافی و روش حل مسائل

بحث پایانی

منابع و مأخذ مورد استفاده

 

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت طراحی و تجزیه و تحلیل شغل مقاله روابط عمومی و ارتباطات ؛ تکنولوژی و تکنیکها مبانی نظری بازی، اسباب بازی، کودک ترجمه مقاله کنترل مبتنی برمسطح بودن با متغییر خطی زمان در سیستم کنترل ضد قفل ABS شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران